Nhà đất

Lựa chọn hợp đồng ủy quyền hay giấy ủy quyền?

19/05/2009 11:27

Hỏi: Chị tôi đang sinh sống ở Mỹ muốn ủy quyền cho tôi ở Việt Nam tiến hành thủ tục khai nhận đồng thừa kế và thủ tục bán căn nhà cha mẹ quá cố để lại mà không có di chúc.

Chị muốn tôi gửi sang Mỹ bản mẫu giấy ủy quyền bằng tiếng Việt để xin chứng thực của Tòa đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tôi có thể mua bản mẫu giấy ủy quyền này ở đâu? Tôi thấy ở Phòng công chứng số 2 có bản ủy quyền nhưng lại đề "HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN". Liệu từ ngữ "HỢP ĐỒNG" có chính xác và có được nhân viên Tòa đại sứ Việt Nam chấp nhận hay không? Rất mong chuyên mục giúp đỡ. Chân thành cảm ơn.

vuhoangchuong

- Trả lời của luật sư Nguyễn Văn Hậu:

Việc ký hợp đồng ủy quyền hay giấy ủy quyền chỉ là hình thức ủy quyền vì bản chất của việc ủy quyền vẫn là việc một người nhân danh vì lợi ích của người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo quy định tại Điều 139 Bộ luật dân sự.

Nếu bạn lựa chọn việc ủy quyền theo hình thức hợp đồng ủy quyền thì bạn và chị bạn phải cùng nhau ký vào hợp đồng ủy quyền tại Phòng công chứng có thẩm quyền, hoặc là cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài nếu việc ủy quyền được xác lập tại nước ngoài.

Trường hợp bạn không thể qua Mỹ để tiến hành ký kết hợp đồng ủy quyền với chị bạn thì chị bạn có thể lựa chọn việc ủy quyền theo hình thức giấy ủy quyền, theo hình thức này thì chỉ cần chị bạn ký tên, chứng thực chữ ký tại cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại Mỹ theo quy định của nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU

Theo Tuoi tre Online