Nhà đất

Tp.HCM: Giảm thủ tục trong cấp giấy chủ quyền nhà, đất

21/05/2011 08:07

Trước đó, Pháp Luật Tp.HCM đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng rất nhiều chung cư, dự án tại TP không được cấp giấy chứng nhận do chủ đầu tư chưa thực hiện xong cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

UBND Tp.HCM vừa ban hành quyết định với nội dung “bãi bỏ một phần quy định tại Quyết định 54/2007 do UBND TP ban hành về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” với lý do không phù hợp với quy định pháp luật.

Cụ thể: bãi bỏ yêu cầu phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bàn giao cho UBND quận, huyện hoặc Sở GTVT quản lý để đưa vào sử dụng, mới được cấp giấy chứng nhận. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29/5 tới.

Trước đó, Pháp Luật Tp.HCM đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng rất nhiều chung cư, dự án tại TP không được cấp giấy chứng nhận do chủ đầu tư chưa thực hiện xong cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Gần đây, Sở Tư pháp đã gửi văn bản kiến nghị TP tháo gỡ. Bởi lẽ Nghị định 88/2010 không yêu cầu phải có biên bản nghiệm thu hạ tầng. Tuy nhiên, các quận, huyện tại TP vẫn áp dụng quy định tại Quyết định 54/2007 khiến nhiều nhà, đất không được giải quyết cấp giấy chứng nhận.

(Theo PLTP)