Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chủ đề về luật

Có 42 chủ đề

Chuyển mục đích sử dụng đất   

Chuyển mục đích sử dụng đất là nhu cầu chính đáng và hợp pháp của mọi cá nhân, gia đình, tổ chức đang sử dụng, quản lý đất đai. Vậy điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào? Mời bạn đọc tìm hiểu qua các bài viết dưới đây.

 
Thủ tục mua bán nhà, đất   

Mục bao gồm các trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất. Giá trị pháp lý của các trường hợp chuyển nhượng không tuân theo quy định của pháp luật.

Thuế chuyển quyền sử dụng đất   

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và vật kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Kể từ ngày 1-1-2009 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất được thay thế bằng Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

Sổ đỏ, sổ hồng   

Mục sẽ cho biết các thủ tục cấp sổ đỏ, sổ hồng và các giao dịch có liên quan đến sổ đỏ, sổ hồng.

Mua nhà, đất bằng giấy tay   

Chủ đề bao gồm các bài viết phản ánh những rủi ro khi mua bán nhà, đất bằng giấy tay. Quyền sở hữu đối với nhà, đất khi các bên mua bán nhà, đất bằng giấy tay. Thủ tục hoàn thiện việc mua bán nhà đất trong trường hợp các bên mua bán bằng giấy tay...

Quyền thừa kế   

Quyền thừa kế là quyền thừa hưởng tài sản của người chết để lại theo một trình tự do pháp luật quy định. Pháp luật cho phép những người thừa kế được hưởng di sản đồng thời buộc họ phải thực hiện những nghĩa vụ tài sản của người chết trong phạm vi tài sản mà người chết để lại.

Mua bán nhà, đất   

Mua bán nhà đất là việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đối với diện tích nhà, đất giữa các bên tham gia quan hệ mua bán. Các bên có nghĩa vụ tiến hành giao dịch theo một trình tự, thủ tục nhất định đồng thời phải gánh chịu các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Mua bán nhà, đất không có sổ đỏ   

Chủ đề bao gồm các bài viết phản ánh những rủi ro về mặt pháp lý khi mua nhà không có sổ đỏ; Những trường hợp mua bán nhà, đất không có sổ đỏ và thủ tục hoàn thiện hồ sơ để được cấp sổ đỏ...

Hợp đồng mua bán nhà, đất   

Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện mua bán nhà đất, các bên phải có hợp đồng và hợp đồng mua bán phải được công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, không ít người rất lúng túng khi thực hiện các thủ tục này. Dưới đây là tập hợp bài viết hướng dẫn các thủ tục cần thiết khi thực hiện hợp đồng mua bán nhà đất.

Chia thừa kế theo pháp luật   

Chia di sản thừa kế khi không có di chúc như thế nào? Những đối tượng nào được hưởng di sản ngay cả khi không có tên trong danh sách thừa kế?