Nhà đất

Chọn ngày đổ mái trong tháng 10 và tháng 11 âm lịch năm 2011

Người gửi: vu |  Thời gian gửi: 16-10-2011 07:22:33 Trong: Chọn hướng theo phong thủy  |  Trả lời: 6  |  Lần xem: 538

Chi tiết câu hỏi

Em sinh tháng 12/1985, năm nay xây nhà. Đang muốn chọn ngày đẹp để đổ mái 1 và mái 2 trong tháng 10 âm là tốt nhất hoặc sang tháng 11 âm cũng được?

Các bác tư vấn ngày giúp em!

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (6)

troixanh

Thông tin thêm về người xem

Nam: Năm sinh dương lịch:  1985
Năm sinh âm lịch: Ất Sửu
Quẻ mệnh Càn ( kim) thuộc Tây tứ mệnh
Ngũ hành: Hải Trung Kim (Vàng trong biển )

Các năm không hợp tuổi: Kỷ mùi,Quý mùi,Tân mão,Tân dậu
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh): 02/2011 (Tân mão)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 11/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh): 02 (Tân dậu), 24 (Quý mùi)

Các ngày tốt nhất trong tháng 10 (AL)


Thứ 6, 25/11/2011-01/11/2011 (AL)
Thứ 2, 21/11/2011-26/10/2011 (AL)
Thứ 6, 11/11/2011-16/10/2011 (AL)

Các ngày tốt nhất trong tháng 11 (AL)

Thứ 4, 07/12/2011-13/11/2011 (AL)
Thứ 4, 28/12/2011-04/12/2011 (AL)

17-10-2011 15:44 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

THanh

Tôi sinh ngày 07/08/1968. Đang muốn chọn ngày đẹp để đổ mái trong tháng 10 và tháng 11 âm lịch. Các bác tư vấn giúp cho. Xin cảm ơn!

24-10-2011 16:05 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

le thi minh hien

Người sinh năm 1957 làm nhà năm nay. Muốn đổ mái và cất nóc vào tháng 10 âm lịch. Các bác tư vấn gíup em ngày nào đẹp trong tháng 10?

25-10-2011 14:22 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

troixanh

Trả lời Thanh (Tranthanh7868@gmail.com)

Các ngày tốt nhất trong tháng

Thứ 6, 25/11/2011-01/11/2011 (AL)
Thứ 2, 21/11/2011-26/10/2011 (AL)
Thứ 6, 11/11/2011-16/10/2011 (AL)

Thứ 4, 07/12/2011-13/11/2011 (AL)
Thứ 4, 28/12/2011-04/12/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem

Ngày sinh:07/08/1968 nhằm ngày 14/07/1968 ÂL
(ngày:Kỷ dậu, tháng:Canh thân, năm:Mậu thân)
Các năm không hợp tuổi:Canh dần,Giáp dần
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):01/2011 (Canh dần)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 11/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):không có
Các ngày (dương lịch) trong tháng 12/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):01 (Canh dần),25 (Giáp dần)
Giờ xung tuổi: Dần

25-10-2011 15:09 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

troixanh

Trả lời le thi minh hien

Các ngày tốt nhất trong tháng

Thứ 6, 25/11/2011-01/11/2011 (AL)
Thứ 2, 21/11/2011-26/10/2011 (AL)
Thứ 6, 11/11/2011-16/10/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem

Ngày sinh: 07/08/1957 Đinh dậu
Các năm không hợp tuổi:Ất mão,Quý mão,Quý dậu,Quý tỵ,Quý hợi
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):04/2011 (Quý tỵ)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 11/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):04 (Quý hợi),14 (Quý dậu)
Giờ xung tuổi: Mão, Dậu, Tỵ, Hợi
25-10-2011 15:11 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

nguyễn thị lan

Tôi sinh năm 4/1975 âm lịch, đang muốn chọn ngày đẹp để đổ mái trong tháng 10 âm lịch. Xin nhờ các bác tư vấn giúp, xin chân thành cảm ơn!

25-10-2011 16:09 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP