Nhà đất

Hỏi ngày tốt chuyển nhà trong tháng 9/2011

Người gửi: Nguyễn Mạnh Dũng |  Thời gian gửi: 11-09-2011 21:05:11 Trong: Chọn hướng theo phong thủy  |  Trả lời: 29  |  Lần xem: 2409

Chi tiết câu hỏi

Tôi muốn hỏi ngày tốt, giờ tốt trong tháng 9/2011 để chuyển nhà hay nhập trạch. Tôi sinh năm 1971, vợ sinh 1975. Nhà hướng Tây Bắc 

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (29)

troixanh

Nam: Năm sinh dương lịch: 1971
Năm sinh âm lịch: Tân Hợi
Quẻ mệnh Khôn ( thổ) thuộc Tây tứ mệnh
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức )
Hướng nhà hướng Tây Bắc (Hướng tốt), thuộc Tây tứ trạch
 
Các năm không hợp tuổi: Ất tỵ, Ất hợi, Kỷ tỵ
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh): Không có tháng nào xung cả
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh): 11 (Kỷ tỵ),17 (Ất hợi)
 
Các ngày tốt nhất trong tháng 9

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 29/09/2011-03/09/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)
12-09-2011 16:23 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

lương anh vũ

Tôi muốn hỏi ngày tốt, giờ tốt trong tháng 9/2011 để chuyển nhà hay nhập trạch. Tôi sinh năm 1958 vợ sinh 1962. Nhà hướng Đông nam

13-09-2011 15:08 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

hoi

Tôi sinh năm 1983, vợ sinh năm 1983, con sinh năm 2009, hỏi muốn chọn ngày giờ tốt để chuyển nhà trong tháng 9 này.
14-09-2011 23:01 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

lương anh vũ , vào lúc: 13/09/2011 03:08:10

Tôi muốn hỏi ngày tốt, giờ tốt trong tháng 9/2011 để chuyển nhà hay nhập trạch. Tôi sinh năm 1958 vợ sinh 1962. Nhà hướng Đông nam

-------------------------------------------------------

Trả lời

Các ngày tốt nhất trong tháng

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 29/09/2011-03/09/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem: sinh năm 1958 (Mậu tuất)

Các năm không hợp tuổi:Canh thìn,Bính thìn
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):Không có tháng nào xung cả
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):22 (Canh thìn)

15-09-2011 16:19 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

hoi, vào lúc: 14/09/2011 11:01:42

Tôi sinh năm 1983, vợ sinh năm 1983, con sinh năm 2009, hỏi muốn chọn ngày giờ tốt để chuyển nhà trong tháng 9 này.

 
------------------------------------------------
 
Trả lời
 
Các ngày tốt nhất trong tháng

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem: sinh năm 1983 (Quý hợi)

Các năm không hợp tuổi:Đinh tỵ*,Đinh mão,Đinh hợi,Đinh dậu,Ất tỵ
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):08/2011 (Đinh dậu)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):09 (Đinh mão),29 (Đinh hợi)
15-09-2011 16:21 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

minh

Hỏi ngày động thổ tốt nhất trong tháng này, gia chủ Sn 15/01/1931(AL), 03/03/1931 (DL)

16-09-2011 20:53 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

đoàn trung thông

Ngày tốt trong tháng 9/2011 để chuyển nhà?

17-09-2011 21:55 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

huynh thi thom

Tôi muốn hỏi ngày giờ tốt để chuyển nhà trong tháng 9/2011. Tôi SN 1986.

19-09-2011 10:15 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

susu

Trả lời bạn minh

Các ngày tốt nhất trong tháng để động thổ:

Thứ 5, 29/09/2011-03/09/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)
Thứ 3, 20/09/2011-23/08/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem

Ngày sinh:03/03/1931 nhằm ngày 15/01/1931 ÂL
(ngày:Đinh tỵ, tháng:Canh dần, năm:Tân mùi)
Các năm không hợp tuổi:Quý sửu,Đinh sửu,Ất dậu,Ất mão
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):Không có tháng nào xung cả
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):19 (Đinh sửu), 27 (Ất dậu)
Các giờ xung tuổi nên tránh: Sửu, Mão. Dậu

23-09-2011 11:22 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

susu

Trả lời bạn đoàn trung thông

Anh không cung cấp ngày tháng năm sinh, chúng tôi đâu có căn cứ để trả lời? Tôi xin cung cấp những ngày tốt chung trong tháng 9/2011?

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 29/09/2011-03/09/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)

23-09-2011 11:24 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP