Nhà đất

Hỏi ngày tốt chuyển nhà trong tháng 9/2011

Người gửi: Nguyễn Mạnh Dũng |  Thời gian gửi: 11-09-2011 21:05:11 Trong: Chọn hướng theo phong thủy  |  Trả lời: 29  |  Lần xem: 2435

Chi tiết câu hỏi

Tôi muốn hỏi ngày tốt, giờ tốt trong tháng 9/2011 để chuyển nhà hay nhập trạch. Tôi sinh năm 1971, vợ sinh 1975. Nhà hướng Tây Bắc 

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (29)

troixanh

Nam: Năm sinh dương lịch: 1971
Năm sinh âm lịch: Tân Hợi
Quẻ mệnh Khôn ( thổ) thuộc Tây tứ mệnh
Ngũ hành: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức )
Hướng nhà hướng Tây Bắc (Hướng tốt), thuộc Tây tứ trạch
 
Các năm không hợp tuổi: Ất tỵ, Ất hợi, Kỷ tỵ
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh): Không có tháng nào xung cả
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh): 11 (Kỷ tỵ),17 (Ất hợi)
 
Các ngày tốt nhất trong tháng 9

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 29/09/2011-03/09/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)
12-09-2011 16:23 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

lương anh vũ

Tôi muốn hỏi ngày tốt, giờ tốt trong tháng 9/2011 để chuyển nhà hay nhập trạch. Tôi sinh năm 1958 vợ sinh 1962. Nhà hướng Đông nam

13-09-2011 15:08 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

hoi

Tôi sinh năm 1983, vợ sinh năm 1983, con sinh năm 2009, hỏi muốn chọn ngày giờ tốt để chuyển nhà trong tháng 9 này.
14-09-2011 23:01 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

lương anh vũ , vào lúc: 13/09/2011 03:08:10

Tôi muốn hỏi ngày tốt, giờ tốt trong tháng 9/2011 để chuyển nhà hay nhập trạch. Tôi sinh năm 1958 vợ sinh 1962. Nhà hướng Đông nam

-------------------------------------------------------

Trả lời

Các ngày tốt nhất trong tháng

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 29/09/2011-03/09/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem: sinh năm 1958 (Mậu tuất)

Các năm không hợp tuổi:Canh thìn,Bính thìn
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):Không có tháng nào xung cả
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):22 (Canh thìn)

15-09-2011 16:19 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

hoi, vào lúc: 14/09/2011 11:01:42

Tôi sinh năm 1983, vợ sinh năm 1983, con sinh năm 2009, hỏi muốn chọn ngày giờ tốt để chuyển nhà trong tháng 9 này.

 
------------------------------------------------
 
Trả lời
 
Các ngày tốt nhất trong tháng

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem: sinh năm 1983 (Quý hợi)

Các năm không hợp tuổi:Đinh tỵ*,Đinh mão,Đinh hợi,Đinh dậu,Ất tỵ
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):08/2011 (Đinh dậu)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):09 (Đinh mão),29 (Đinh hợi)
15-09-2011 16:21 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

minh

Hỏi ngày động thổ tốt nhất trong tháng này, gia chủ Sn 15/01/1931(AL), 03/03/1931 (DL)

16-09-2011 20:53 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

đoàn trung thông

Ngày tốt trong tháng 9/2011 để chuyển nhà?

17-09-2011 21:55 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

huynh thi thom

Tôi muốn hỏi ngày giờ tốt để chuyển nhà trong tháng 9/2011. Tôi SN 1986.

19-09-2011 10:15 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

susu

Trả lời bạn minh

Các ngày tốt nhất trong tháng để động thổ:

Thứ 5, 29/09/2011-03/09/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)
Thứ 3, 20/09/2011-23/08/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem

Ngày sinh:03/03/1931 nhằm ngày 15/01/1931 ÂL
(ngày:Đinh tỵ, tháng:Canh dần, năm:Tân mùi)
Các năm không hợp tuổi:Quý sửu,Đinh sửu,Ất dậu,Ất mão
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):Không có tháng nào xung cả
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):19 (Đinh sửu), 27 (Ất dậu)
Các giờ xung tuổi nên tránh: Sửu, Mão. Dậu

23-09-2011 11:22 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

susu

Trả lời bạn đoàn trung thông

Anh không cung cấp ngày tháng năm sinh, chúng tôi đâu có căn cứ để trả lời? Tôi xin cung cấp những ngày tốt chung trong tháng 9/2011?

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 29/09/2011-03/09/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)

23-09-2011 11:24 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

susu

Trả lởi bạn huynh thi thom,

Các ngày tốt nhất trong tháng 9 DL

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 29/09/2011-03/09/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)

Các ngày tốt trong tháng 9 AL:

Chủ nhật, 23/10/2011-27/09/2011 (AL)
Thứ 3, 11/10/2011-15/09/2011 (AL)
Thứ 7, 08/10/2011-12/09/2011 (AL)
Thứ 2, 31/10/2011-05/10/2011 (AL)
Thứ 5, 20/10/2011-24/09/2011 (AL)
Thứ 4, 05/10/2011-09/09/2011 (AL)
Chủ nhật, 02/10/2011-06/09/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem

Năm sinh DL: 1986
Năm sinh ÂL: Bính dần
Các năm không hợp tuổi: Giáp thân, Nhâm thân, Nhâm tuất, Nhâm thìn
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh): 03/2011 (Nhâm thìn)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh): 04 (Nhâm tuất), 14 (Nhâm thân), 26 (Giáp thân)

23-09-2011 11:27 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Bui Thi Nguyet

Tôi sinh năm 1982. Chồng tôi sinh năm 1981. Muốn hỏi ngày giờ tốt trong tháng 9/2011 để chuyển nhà. Nhà hướng Đông Nam.

25-09-2011 15:54 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

trần ngọc toàn

Tôi sinh năm 1985,vợ tôi sinh năm 1986.Tôi muốn chuyển nhà trong tháng 9 năm 2011.Mong các bạn tư vấn cho tôi ngày đẹp để chuyển nhà.xin chân thành cảm ơn!

26-09-2011 13:30 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

Bui Thi Nguyet, vào lúc: 25/09/2011 03:54:02

Tôi sinh năm 1982. Chồng tôi sinh năm 1981. Muốn hỏi ngày giờ tốt trong tháng 9/2011 để chuyển nhà. Nhà hướng Đông Nam.

----------------------------------------------------------

Trả lời

Các ngày tốt nhất trong tháng

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 29/09/2011-03/09/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem: sinh năm 1981 (Tân dậu)

Các năm không hợp tuổi:Quý mão,Kỷ mão,Ất sửu,Ất mùi
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):06/2011 (Ất mùi)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):07 (Ất sửu),21 (Kỷ mão)

Bạn có thể chuyển nhà vào ngày 29 nhé

28-09-2011 09:04 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

trần ngọc toàn, vào lúc: 26/09/2011 01:30:14

Tôi sinh năm 1985,vợ tôi sinh năm 1986. Tôi muốn chuyển nhà trong tháng 9 năm 2011. Mong các bạn tư vấn cho tôi ngày đẹp để chuyển nhà. Xin chân thành cảm ơn!

----------------------------------------------------

Trả lời

Các ngày tốt nhất trong tháng

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 29/09/2011-03/09/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem: sinh năm 1985 (Ất sửu)

Các năm không hợp tuổi:Kỷ mùi,Quý mùi,Tân mão,Tân dậu
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):02/2011 (Tân mão)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):01 (Kỷ mùi),03 (Tân dậu),25 (Quý mùi)

Bạn có thể chuyển nhà vào ngày 29 nhé

28-09-2011 09:08 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Trần Thị Hải Vân

Tôi sinh năm 1974, chồng tôi sinh năm 1973, hai con trai sinh năm 2008 và 2004 xin hỏi bạn ngày tốt nhất trong tháng 9 âm lịch có thể làm kệ bếp?

02-10-2011 16:31 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Le van Luong

Tôi sinh năm 1982, vợ sinh năm 1981, tôi muốn hỏi ngày tốt trong tháng 9 âm lịch để lên nhà mới và khai trương cửa hàng?

03-10-2011 10:21 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Socola

Trả lời bạn Trần Thị Hải Vân: Dù xây sửa gì thì cũng nên theo tuổi của người chồng

Các ngày tốt nhất trong tháng:

Thứ 7, 08/10/2011-12/09/2011 (AL)
Thứ 6, 28/10/2011-02/10/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem sinh năm 1974:
Các năm không hợp tuổi: Mậu thân,Bính thân,Canh ngọ,Canh tý
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):07/2011 (Bính thân),11/2011 (Canh tý)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 10/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):08 (Bính thân),12 (Canh tý),20 (Mậu thân)

03-10-2011 15:52 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Socola

Trả lời bạn Le Van Luong:

Các ngày tốt nhất trong tháng

Chủ nhật, 23/10/2011-27/09/2011 (AL)
Thứ 3, 11/10/2011-15/09/2011 (AL)
Thứ 7, 08/10/2011-12/09/2011 (AL)
Thứ 2, 31/10/2011-05/10/2011 (AL)
Thứ 5, 20/10/2011-24/09/2011 (AL)
Chủ nhật, 30/10/2011-04/10/2011 (AL)
Thứ 3, 04/10/2011-08/09/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem sinh năm 1982
Các năm không hợp tuổi: Bính thìn,Bính thân,Giáp thìn,Bính dần,Bính tuất
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):07/2011 (Bính thân)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 10/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh) :08 (Bính thân), 16 (Giáp thìn), 28 (Bính thìn)

03-10-2011 15:57 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Lê Thị Quyên

Nam: Năm sinh dương lịch 1971; Năm sinh âm lịch: 1970

Vợ tôi snh năm 1972 , con gái tôi sinh 2002, con trai tôi sinh năm 2004. Tôi muốn hỏi giờ tốt , ngày tốt trong tháng 9 họặc tháng 10 tốt  để chuyển nhà đến nhà mới.

04-10-2011 09:50 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP