Nhà đất

Hướng tây tứ trạch là những hướng nào?

Người gửi: sáng |  Thời gian gửi: 01-08-2011 20:49:02 Trong: Chọn hướng theo phong thủy  |  Trả lời: 2  |  Lần xem: 2612

Chi tiết câu hỏi

Hướng tây tứ trạch là những hướng nào?

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (2)

troixanh

Hướng Tây Tứ Trạch

Cung càn (Lục Càn):

Có 4 hướng tốt: 1. Sanh khí Đoài chánh Tây Kim,  kỵ hướng này (vì Tham Lang Tinh thuộc Mộc). 2. Phước Đức KhônTây Nam. 3. Thiên Y Cấn Đông Bắc. 4. Phục Vì Càn Tây Bắc

Có 4 hướng xấu: 1. Tuyệt mệnh Ly Chánh Nam. 2. Ngũ Quỷ Chấn chánh Đông. 3. Họa Hại Tốn Đông Nam. 4. Lục Sát Khảm chánh Bắc.

Cung Đoài (Thất Đoài):

Có 4 hướng tốt: 1. Sanh khí Càn Tây Bắc Kim,  kỵ hướng này (vì Tham Lang Tinh thuộc Mộc). 2. Phước Đức Cấn Đông Bắc. 3. Thiên Y KhônTây Nam. 4. Phục Vì Đoài chánh Tây

Có 4 hướng xấu: 1. Tuyệt mệnh Chấn chánh Đông. 2. Ngũ Quỷ Ly Chánh Nam. 3. Họa Hại Khảm chánh Bắc. 4. Lục Sát Tốn Đông Nam

Cung Cấn (Bát Cấn):

Có 4 hướng tốt: 1. Sanh khí KhônTây Nam Thổ, kỵ hướng này (vì Tham Lang Tinh thuộc Mộc). 2. Phước Đức Đoài chánh Tây. 3. Thiên Y Càn Tây Bắc. 4. Phục Vì Cấn Đông Bắc Thổ, Kỵ hướng này (vì Tã bồ tinh thuộc Thủy)

Có 4 hướng xấu: 1. Tuyệt mệnh Tốn Đông Nam. 2. Ngũ Quỷ Khảm chánh Bắc. 3. Họa Hại Ly Chánh Nam. 4. Lục Sát Chấn chánh Đông

Cung Khôn (Nhị Khôn):

Có 4 hướng tốt: 1. Sanh khí Cấn Đông Bắc Thổ, kỵ hướng này (vì Tham Lang Tinh thuộc Mộc). 2. Phước Đức Càn Tây Bắc. 3. Thiên Y Đoài chánh Tây. 4. Phục Vì KhônTây Nam Thổ,  Kỵ hướng này (vì Tã bồ tinh thuộc Thủy)

Có 4 hướng xấu: 1. Tuyệt mệnh Khảm chánh Bắc. 2. Ngũ Quỷ Tốn Đông Nam. 3. Họa Hại Chấn chánh Đông. 4. Lục Sát Ly Chánh Nam.

Theo tôi, đây là các hướng cơ bản. Nếu anh muốn tìm hiểu thêm có thể lên mạng để biết rõ hơn. Chúc anh thành công
02-08-2011 11:27 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Tòng Văn Tứ

Tuổi nhâm tuất thuộc tây tứ trạch hay đông tư trạch.
- Tây tứ trạch là gi?
- Đông tứ trạch là gi?

24-07-2013 11:32 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP