Nhà đất

Ngày đẹp lên nhà mới

Người gửi: nguyễn văn phú |  Thời gian gửi: 18-11-2011 12:55:12 Trong: Chọn hướng theo phong thủy  |  Trả lời: 4  |  Lần xem: 588

Chi tiết câu hỏi

Tôi sinh năm 1961. Tôi đang xây dựng một căn nhà, tôi muốn hỏi xem trong tháng 11(theo ngày âm lịch) thì lên nhà mới vào ngày nào?

Tôi xin cảm ơn!

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (4)

Vi Ha

Các ngày tốt nhất trong tháng 11 AL:

Thứ 3, 18/12/2012-06/11/2012 (AL)
Thứ 5, 13/12/2012-01/11/2012 (AL)
Thứ 3, 25/12/2012-13/11/2012 (AL)
Thứ 2, 17/12/2012-05/11/2012 (AL)
Chủ nhật, 30/12/2012-18/11/2012 (AL)

Thông tin thêm về người xem:

Các năm không hợp tuổi: Quý mùi, Đinh mùi, Ất sửu, Ất mão
Các tháng (âm lịch) trong năm 2012 xung tuổi (nên tránh): 06/2012 (Đinh mùi)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 12/2012 xung khắc với tuổi (nên tránh): 12 (Đinh mùi), 20 (Ất mão), 30 (Ất sửu)

18-11-2011 15:36 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

ta thi cam huong

Chồng tôi sinh năm 1955, tôi sinh năm 1958, dự định năm 2012 làm nhà. Xin giúp chúng tôi ngày động thổ và ngày gác đòn dông. Chúng tôi xin cảm ơn!

18-11-2011 16:25 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

nguyễn thị ngọc mai

Tôi sinh ngày 12/7/1984. Tuổi giáp tý. Ông xã tôi sinh ngày 4/3/1984. Tuổi giáp tý luôn. Chúng tôi dự định chuyển nhà vào tháng 11 âm lịch, (nhằm vào tháng 12 dương lịch).Chúng tôi dọn vào nhà mới ngày nào là tốt.

Tôi chân thành cám ơn!

19-11-2011 10:14 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

troixanh

Trả lời chị: nguyễn thị ngọc mai

Thông tin thêm về người xem

Ngày sinh:04/03/1984 nhằm ngày 02/02/1984 ÂL
(ngày:Đinh dậu, tháng:Đinh mão, năm:Giáp tý)

Các năm không hợp tuổi:Mậu ngọ,Nhâm ngọ,Canh dần,Canh thân
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):01/2011 (Canh dần)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 12/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):01 (Canh dần),29 (Mậu ngọ),31 (Canh thân)

Các ngày tốt nhất trong tháng 11 (AL)

Thứ 2, 19/12/2011-25/11/2011 (AL)
Thứ 2, 26/12/2011-02/12/2011 (AL)
Thứ 4, 07/12/2011-13/11/2011 (AL)
Thứ 7, 24/12/2011-30/11/2011 (AL)
Thứ 6, 23/12/2011-29/11/2011 (AL)
Thứ 7, 31/12/2011-07/12/2011 (AL)
Thứ 2, 12/12/2011-18/11/2011 (AL)
29-11-2011 16:44 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP