Nhà đất

Xem ngày nhập trạch trong tháng 10

Người gửi: Dang Dinh Thu |  Thời gian gửi: 26-09-2011 07:35:01 Trong: Chọn hướng theo phong thủy  |  Trả lời: 49  |  Lần xem: 3157

Chi tiết câu hỏi

Tôi sinh ngày 21/4/1963, muốn xem ngày tốt để nhập trạch trong tháng 10/2011?

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (49)

troixanh

Thông tin thêm về người xem

Ngày sinh: 21/04/1963 nhằm ngày 28/03/1963 ÂL
(ngày: Giáp ngọ, tháng:Bính thìn, năm:Quý mão)

 Các năm không hợp tuổi: Đinh dậu*,Đinh mão,Tân dậu
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh): 08/2011 (Đinh dậu)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 10/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh): 09 (Đinh dậu)

Các ngày tốt nhất trong tháng 10

Chủ nhật, 23/10/2011-27/09/2011 (AL)
Thứ 3, 11/10/2011-15/09/2011 (AL)
Thứ 7, 08/10/2011-12/09/2011 (AL)
Thứ 2, 31/10/2011-05/10/2011 (AL)
Thứ 5, 20/10/2011-24/09/2011 (AL)
Thứ 4, 05/10/2011-09/09/2011 (AL)
Chủ nhật, 02/10/2011-06/09/2011 (AL)

26-09-2011 16:35 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

le trí hiệp

Tôi sinh ngày 17-12-1978.vợ sinh ngày 8-7-1979 muốn xem ngày tốt để nhập trạchtrong thang 10-2011?
26-09-2011 20:54 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

tranminhdo

Tôi sinh năm 1977, muốn xem ngày nhập trạch trong tháng 10 - 2011 dương lịch

27-09-2011 22:08 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

le trí hiệp , vào lúc: 26/09/2011 08:54:51

Tôi sinh ngày 17-12-1978.vợ sinh ngày 8-7-1979 muốn xem ngày tốt để nhập trạchtrong thang 10-2011?
------------------------------------------------
Trả lời
Các ngày tốt nhất trong tháng

Chủ nhật, 23/10/2011-27/09/2011 (AL)
Thứ 3, 11/10/2011-15/09/2011 (AL)
Thứ 7, 08/10/2011-12/09/2011 (AL)
Thứ 2, 31/10/2011-05/10/2011 (AL)
Thứ 5, 20/10/2011-24/09/2011 (AL)
Thứ 4, 05/10/2011-09/09/2011 (AL)
Chủ nhật, 02/10/2011-06/09/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem: sinh năm 1978 (Mậu ngọ)

Các năm không hợp tuổi:Bính tý,Giáp tý
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):Không có tháng nào xung cả
Các ngày (dương lịch) trong tháng 10/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):không có
28-09-2011 11:14 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

tranminhdo, vào lúc: 27/09/2011 10:08:24

Tôi sinh năm 1977, muốn xem ngày nhập trạch trong tháng 10 - 2011 dương lịch

----------------------------------------

Trả lời

Các ngày tốt nhất trong tháng

Chủ nhật, 23/10/2011-27/09/2011 (AL)
Thứ 7, 08/10/2011-12/09/2011 (AL)
Thứ 2, 31/10/2011-05/10/2011 (AL)
Thứ 5, 20/10/2011-24/09/2011 (AL)
Chủ nhật, 02/10/2011-06/09/2011 (AL)

Thông tin thêm về người xem: sinh năm 1977 (Đinh tỵ)

Các năm không hợp tuổi:Quý hợi*,Quý mùi,Quý tỵ,Quý sửu,Kỷ hợi
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):04/2011 (Quý tỵ),10/2011 (Kỷ hợi)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 10/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):05 (Quý tỵ),11 (Kỷ hợi), 25 (Quý sửu)

28-09-2011 11:33 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

ngoc binh

Tôi sinh năm 1988, vợ tôi cũng sinh năm 1988, chúng tôi đang có ý định chuyển nhà vào tháng 9 âm lịch, xin cho hỏi ngày 4/9 (âm lịch) và ngày 9/9 (âm lịch) thì ngày nào chuyển nhà sẽ tốt?

Rất cảm ơn

28-09-2011 13:28 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

troixanh

Trả lời bạn ngoc binh:

Các ngày tốt nhất trong tháng
 
Chủ nhật, 23/10/2011-27/09/2011 (AL)
Thứ 3, 11/10/2011-15/09/2011 (AL)
Thứ 7, 08/10/2011-12/09/2011 (AL)
Thứ 2, 31/10/2011-05/10/2011 (AL)
Thứ 5, 20/10/2011-24/09/2011 (AL)
Thứ 4, 05/10/2011-09/09/2011 (AL)
Chủ nhật, 02/10/2011-06/09/2011 (AL)
 
Thông tin thêm về người xem: sinh năm 1988 (Mậu thìn) 
 
Các năm không hợp tuổi:Canh tuất,Bính tuất
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):Không có tháng nào xung cả
Các ngày (dương lịch) trong tháng 10/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):22 (Canh tuất)

Ngày 9/9 âm là ngày tốt trong tháng, bạn nên chuyển nhà nhà đó
29-09-2011 14:35 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Đỗ Công Tiến

Tôi sinh ngày 15/7/1977(dương lịch) 29/5(âm lịch),muốn xem ngày tốt để nhập trạch trong tháng 12/2011

05-10-2011 14:16 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

hang

Tôi Sn 1974, cho tôi hỏi trong tháng 10 này có ngày nào đẹp để tôi làm lễ yên vị bát hương.

06-10-2011 08:30 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Phạm Quốc Uy

Tôi sinh ngày 14 tháng 9 năm 1971 (dương lịch) muốn xem ngày tốt để nhập trạch trong tháng 10 năm 2011 tức tháng 9 âm lịch

06-10-2011 21:20 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất