Nhà đất

Xin hỏi ngày tốt để chuyển về nhà mới

Người gửi: Nam |  Thời gian gửi: 25-08-2011 23:27:07 Trong: Chọn hướng theo phong thủy  |  Trả lời: 42  |  Lần xem: 2211

Chi tiết câu hỏi

Tôi sinh ngày 30/05/1970. Tôi có dự tính chuyển về nhà mới vào dịp cuối tháng 7 đầu tháng 8 âm lịch 2011 nhưng băn khoăn không biết chọn ngày, giờ nào là phù hợp. Xin các chuyên gia tư vấn dùm tôi, tôi vô cùng biết ơn!

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (42)

troixanh

Thông tin thêm về người xem

Ngày sinh: 30/05/1970 nhằm ngày 26/04/1970 ÂL
(ngày: Canh tuất, tháng: Tân tỵ, năm: Canh tuất)

Các giờ, ngày, tháng, năm không hợp tuổi: Giáp thìn, Giáp tuất, Mậu thìn
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh): Không có tháng nào xung cả

Các ngày tốt nhất trong cuối tháng 7 đầu tháng 8 (AL)

Thứ 5, 25/08/2011-26/07/2011 (AL)
Thứ 5, 18/08/2011-19/07/2011 (AL)
Thứ 4, 17/08/2011-18/07/2011 (AL)
Thứ 3, 13/09/2011-16/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)

Ngoài các giờ không hợp tuổi với gia chủ nêu trên thỉ gia đình có thể chọn bất cứ các giờ khác để tiến hành động thổ.

Chúc anh chị thành công.

26-08-2011 10:28 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Le thu Ha

Tôi sinh ngày 02/8/1973, tôi muốn chuyển nhà vào đầu tháng 8 âm lịch năm 2011. Xin các chuyên gia cho biết tôi nên chọn ngày giờ nào cho phù hợp. Xin cảm ơn./

26-08-2011 14:30 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

huyen

Tôi sinh năm 1973, muốn biết trong tháng 8 ngày nào tốt để dọn nhà?

27-08-2011 21:49 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

trương thị minh hoa

Tôi dự định về nhà mới trong tháng 9 âm lịch nhưng chưa biết ngày nào.xin các chuyên gia chọn dùm tôi ngày tốt.Tôi sinh ngày 25/04/1978, coi tuổi xin chọn giúp nhé xin cảm ơn các chuyên gia nhiều

28-08-2011 21:11 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

lethiyenha

Chồng tôi sinh ngày 04/09/1977.Gia đình tôi muốn chuyển đến nhà mới vào đầu tháng 8 âm lịch năm 2011, nhưng đang băn khoăn không biết chuyển vào ngày, giờ nào thì phù hợp. Xin hãy tư vấn giúp tôi. Cám ơn nhiều!

29-08-2011 13:06 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

luong thanh long

Tôi sinh ngày 28/9/1977, tôi hỏi ngày tốt để làm mái nhà?

29-08-2011 21:28 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

Le thu Ha, vào lúc: 26/08/2011 02:30:59

Tôi sinh ngày 02/8/1973, tôi muốn chuyển nhà vào đầu tháng 8 âm lịch năm 2011. Xin các chuyên gia cho biết tôi nên chọn ngày giờ nào cho phù hợp. Xin cảm ơn./

--------------------------------------------------

Trả lời:

Các ngày tốt nhất trong tháng

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)

Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):06/2011 (Ất mùi)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):13 (Tân mùi),29 (Đinh hợi)

30-08-2011 10:30 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

huyen, vào lúc: 27/08/2011 09:49:07

Tôi sinh năm 1973, muốn biết trong tháng 8 ngày nào tốt để dọn nhà?

-------------------------------------------

Các ngày tốt nhất trong tháng

Thứ 7, 03/09/2011-06/08/2011 (AL)
Thứ 5, 15/09/2011-18/08/2011 (AL)
Thứ 2, 12/09/2011-15/08/2011 (AL)
Chủ nhật, 25/09/2011-28/08/2011 (AL)
Thứ 5, 08/09/2011-11/08/2011 (AL)

Các năm không hợp tuổi:Ất mùi,Tân mùi,Đinh hợi,Đinh tỵ
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):06/2011 (Ất mùi)
Các ngày (dương lịch) trong tháng 09/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):13 (Tân mùi),29 (Đinh hợi)

30-08-2011 10:30 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

trương thị minh hoa, vào lúc: 28/08/2011 09:11:39

Tôi dự định về nhà mới trong tháng 9 âm lịch nhưng chưa biết ngày nào.xin các chuyên gia chọn dùm tôi ngày tốt.Tôi sinh ngày 25/04/1978, coi tuổi xin chọn giúp nhé xin cảm ơn các chuyên gia nhiều

--------------------------------------------

Trả lời:

Các ngày tốt nhất trong tháng

Chủ nhật, 23/10/2011-27/09/2011 (AL)
Thứ 3, 11/10/2011-15/09/2011 (AL)
Thứ 7, 08/10/2011-12/09/2011 (AL)
Thứ 2, 31/10/2011-05/10/2011 (AL)
Thứ 5, 20/10/2011-24/09/2011 (AL)
Thứ 4, 05/10/2011-09/09/2011 (AL)
Chủ nhật, 02/10/2011-06/09/2011 (AL)

 Các năm không hợp tuổi:Bính tý,Giáp tý
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):Không có tháng nào xung cả
Các ngày (dương lịch) trong tháng 10/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):không có

30-08-2011 10:32 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

trương thị minh hoa, vào lúc: 28/08/2011 09:11:39

Tôi dự định về nhà mới trong tháng 9 âm lịch nhưng chưa biết ngày nào.xin các chuyên gia chọn dùm tôi ngày tốt.Tôi sinh ngày 25/04/1978, coi tuổi xin chọn giúp nhé xin cảm ơn các chuyên gia nhiều

--------------------------------------------

Trả lời:

Các ngày tốt nhất trong tháng

Chủ nhật, 23/10/2011-27/09/2011 (AL)
Thứ 3, 11/10/2011-15/09/2011 (AL)
Thứ 7, 08/10/2011-12/09/2011 (AL)
Thứ 2, 31/10/2011-05/10/2011 (AL)
Thứ 5, 20/10/2011-24/09/2011 (AL)
Thứ 4, 05/10/2011-09/09/2011 (AL)
Chủ nhật, 02/10/2011-06/09/2011 (AL)

 Các năm không hợp tuổi:Bính tý,Giáp tý
Các tháng (âm lịch) trong năm 2011 xung tuổi (nên tránh):Không có tháng nào xung cả
Các ngày (dương lịch) trong tháng 10/2011 xung khắc với tuổi (nên tránh):không có

30-08-2011 10:32 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP
Câu hỏi chờ trả lời