Nhà đất

Có phải nộp tiền sử dụng đất khi được bố trí tái định cư theo Nghị định 69 không?

Người gửi: huỳnh minh quang |  Thời gian gửi: 15-03-2012 16:05:57 Trong: Nghĩa vụ tài chính  |  Trả lời: 3  |  Lần xem: 647

Chi tiết câu hỏi

Tôi có căn nhà diện tích 150 m2, thuộc diện giải tỏa toàn bộ, chính sách bồi thường, hỗ trợ được áp dụng thực hiện theo nghị định 69 và đủ điều kiện tái định cư theo quy định. Khi được xét tái định cư, tôi phải mua nền tái định cư theo giá bán chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

Như vậy khi làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ thì tôi có phải nộp tiền sử dụng đất hay không? Nếu có thì phải nộp theo giá nào là giá đất do UBND thành phố ban hành hằng năm hay theo giá thị trường?

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (3)

Luật sư Vũ Trường Giang

Theo quy định Điều 11 – Nghị định 69/2009/NĐ-CP. Xác định lại giá đất trong một số trường hợp cụ thể.

Khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, cho thuê đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trường hợp doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất mà giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, thời điểm quyết định thu hồi đất, thời điểm tính giá đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường để xác định lại giá đất cụ thể cho phù hợp.

Trên cơ sở này cơ quan chức năng quyết định giá phù hợp tính phương án đền bù, hỗ trợ cũng như tái định cư.

Khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình cần phải đóng các loại thuế sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản, thì thu nhập từ nhận tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là khoản thu nhập được miễn thuế.

Thuế trước bạ 0,5%.

Giá đất xác định là giá đất nền tái định cư thể hiện trong quyết định của UBND cấp tỉnh.

Tiền sử dụng đất hàng năm thì gia đình phải nộp theo quy định.

Luật sư Vũ Trường Giang
Email: Giangvt.09@gmail.com
Công ty luật quốc tế Thăng Long

14-04-2012 09:45 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

nguyễn hồ nam

tôi có bi nhà nước thu hồi đất quy hoa8c5h khu thương mại và bán nền lai cho tôi khi tôi nhân quền sữ dụng đất họ kiêu tôi phải đóng lệ phí trước bạ vây có đúng không

13-05-2013 09:06 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Lê Minh

Tôi nghe nói khi đi nộp tiền sử dụng đất thuộc diện tái định cư thì phải có giấy ủy quyền của những người cùng chung trong hộ khẩu với mình thì mới dược làm thủ tuc nộp tiền ? Có phải như vậy không ? xin được tư vấn và cảm ơn.
01-08-2013 21:46 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP