Nhà đất

Hỏi về thuế, lệ phí chuyển quyền sử dụng đất

Người gửi: Minh Dũng |  Thời gian gửi: 17-09-2010 17:07:40 Trong: Nghĩa vụ tài chính  |  Trả lời: 2  |  Lần xem: 4966

Chi tiết câu hỏi

Thuế, lệ phí của việc chuyển quyền sử dụng đất trong trường hợp cho, tặng và mua bán có khác gì nhau không? Hãy cho tôi biết cách tính giá, thuế, lệ phí.
Cám ơn nhiều nhé!

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (2)

Tặng cho, mua bán quyền sử dụng đất là hai quan hệ pháp luật khác nhau nên về nghĩa vụ tài chính đối với hai trường hợp này cũng có một vài điểm khác biệt.

1. Trường hợp mua bán (chuyển nhượng) quyền sử dụng đất:

1.1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008, Công văn số 762/BTC-TCT ngày 16-1-2009 và Thông tư 02/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, người chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quyền chọn lựa chọn kê khai nộp thuế một trong hai phương pháp:

- Áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (trường hợp giá bán không thấp hơn giá do UBND tỉnh, TP ban hành và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh giá mua và chi phí có liên quan).

- Áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng bất động sản (giá bất động sản làm căn cứ tính thuế không thấp hơn giá do UBND tỉnh, TP ban hành).

1.2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ phải nộp lệ phí trước bạ là 0.5% (theo quy định của Nghị định 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008)

2. Trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất:

- Bên nhận tặng cho chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất là 10% và chịu lệ phí trước bạ là 0.5%

27-09-2010 11:05 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

hồ thị thanh tâm

Thuế, lệ phí của việc chuyển quyền sử dụng đất trong trường hợp cho, tặng và mua bán có khác gì nhau không? Hãy cho tôi biết cách tính giá, thuế, lệ phí.
Cám ơn nhiều nhé!
30-07-2013 15:10 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP