Nhà đất

Thủ tục, lệ phí, thuế và các vấn đề liên quan đến việc tách sổ đỏ.

Người gửi: Lê Hồng Lam |  Thời gian gửi: 15-03-2011 16:10:23 Trong: Nghĩa vụ tài chính  |  Trả lời: 2  |  Lần xem: 2465

Chi tiết câu hỏi

Tôi dự định mua một miếng đất ở  xã Hưng Lộc, Vinh, Nghệ An. Chủ nhà có một miếng đất diện tích 200m2, họ muốn bán cho tôi 1/2  nhưng với điều kiện là tôi phải chịu mọi vấn đề liên quan đến việc tách sổ đỏ. Tôi chưa rõ về thủ tục, lệ phí, thuế và các vấn đề liên quan đến việc tách sổ đỏ. Xin luật sư tư vấn giúp tôi về các vến đề trên.

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (2)

Dinh Hoai

Để tiến hành việc chuyển nhượng, tách sổ đỏ đối với diện tích đất mà bạn muốn mua cần tuân thủ theo quy định sau:

Theo quy định, việc mua bán đất phải được lập thành hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực của UBND. Sau khi lập xong hợp đồng mua bán đất, hai bên phải làm thủ tục sang tên trước bạ.

Căn cứ vào Điều 127 Luật Đất đai 2003 thì thủ tục chuyển quyền sử dụng đất như sau:

1. Việc nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

2. Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

Hồ sơ gồm:

1. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu;

2. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong các giấy tờ được quy định tại Khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật đất đai 2003;

3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng hoặc chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất;

4. Giấy tờ về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất.

Nghĩa vụ tài chính:

Nếu các bên không có thỏa thuận gì khác, thì nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc chuyển nhượng QSD đất là:

- Bên chuyển nhượng nộp thuế Thu Nhập Cá Nhân và lệ phí công chứng;

- Bên mua nộp lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký biến động (đăng bộ).

Lưu ý: Muốn tách sổ thì diện tích đất mua bán phải đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định tại địa phương.

22-04-2011 14:42 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Thái Thị Thu Hương

Gia đình tôi có một miếng đất do cha mẹ dể lại nay miếng đất này được chia cho hai người con (hai người con này đều có gia đình riêng) là anh chồng tôi và chông tôi. Nay tôi có ý định xây nhà và muốn tách sổ đỏ. Vậy xin cho tôi hỏi thủ tục và các khoản phí tách sổ đỏ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

10-02-2012 12:20 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP