Nhà đất

Hướng bàn làm việc

Người gửi: minh vu dinh |  Thời gian gửi: 06-12-2010 16:08:57 Trong: Phong thủy văn phòng  |  Trả lời: 24  |  Lần xem: 8011

Chi tiết câu hỏi

Tôi sinh ngày 13/8/1969 (ngày âm lịch) - Nam mạng - Năm sinh Kỷ Dậu.

Cửa phòng làm việc trùng hướng nhà là hướng Đông Bắc.

Hỏi tôi sẽ kê bàn làm việc theo hướng nào?

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (24)

Năm sinh dương lịch:  1969

Năm sinh âm lịch: Kỷ Dậu

Quẻ mệnh Tốn ( mộc) thuộc Đông tứ mệnh

Ngũ hành: Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà )

Hướng tốt: Bắc (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Nam (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Đông (Diên niên: Mọi sự ổn định), Đông Nam (Phục vị: Được sự giúp đỡ).

07-12-2010 14:53 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

hoaimy

Tôi sinh ngày 15/09/1976 ( ngày âm lịch ), nữ mạng, hướng ngồi làm việc nào tốt?

24-02-2011 14:06 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

xem huong ban lam viec

Tôi sinh ngày 20/6/1986 (ngày âm lịch) - Nam mạng - Năm sinh Bính dần.

 

Hỏi tôi sẽ ngổi bàn làm việc theo hướng nào?

17-05-2011 16:15 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

huỳnh châu tường vân

tôi sinh ngày 01/11/21973 (ngày dương lịch) tôi sẽ kê bàn làm việc theo hướng nào

21-06-2011 11:38 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

chung

Tôi sinh năm 1969 (mạng nữ) xin hỏi hướng bàn làm việc hợp tuổi?

30-06-2011 10:58 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

son tung

Tôi sinh ngày 23/11/1960 (dương lịch) năm Canh Tý. Xin hỏi tôi nên kê bàn làm việc theo hướng nào là tốt nhất?
05-09-2011 22:20 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

hoaimy, vào lúc: 24/02/2011 02:06:45

Tôi sinh ngày 15/09/1976 ( ngày âm lịch ), nữ mạng, hướng ngồi làm việc nào tốt?

-------------------------------------------

Trả lời

Nữ

Năm sinh dương lịch: 1976
Năm sinh âm lịch: Bính Thìn
Quẻ mệnh Ly ( hỏa) thuộc Đông tứ mệnh
Ngũ hành: Sa Trung Thổ (Đất pha cát )
 
Hướng tốt: Đông (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Đông Nam (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Bắc (Diên niên: Mọi sự ổn định), Nam (Phục vị: Được sự giúp đỡ)
 
Hướng xấu: Đông Bắc (Họa hại: Nhà có hung khí), Tây Nam (Lục sát: Nhà có sát khí), Tây (Ngũ quỉ: Gặp tai họa), Tây Bắc (Tuyệt mệnh: Chết chóc)
 
Bạn có thể quay bàn làm việc về 1 trong các hướng tốt ở trên, tốt nhất là hướng đông
08-09-2011 11:28 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

xem huong ban lam viec, vào lúc: 17/05/2011 04:15:15

Tôi sinh ngày 20/6/1986 (ngày âm lịch) - Nam mạng - Năm sinh Bính dần.

 Hỏi tôi sẽ ngổi bàn làm việc theo hướng nào?

-----------------------------------

Trả lời

Nam

Năm sinh dương lịch: 1986
Năm sinh âm lịch: Bính Dần
Quẻ mệnh Khôn ( thổ) thuộc Tây tứ mệnh
Ngũ hành: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò )
 
Hướng tốt: Đông Bắc (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Tây (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Tây Bắc (Diên niên: Mọi sự ổn định), Tây Nam (Phục vị: Được sự giúp đỡ)
 
Hướng xấu: Đông (Họa hại: Nhà có hung khí), Nam (Lục sát: Nhà có sát khí), Đông Nam (Ngũ quỉ: Gặp tai họa), Bắc (Tuyệt mệnh: Chết chóc)
 
Bàn làm việc bạn có thể quay về 1 trong các hướng tốt ở trên, tốt nhất là hướng Đông Bắc
08-09-2011 11:31 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

huỳnh châu tường vân, vào lúc: 21/06/2011 11:38:06

Tôi sinh ngày 01/11/21973 (ngày dương lịch) tôi sẽ kê bàn làm việc theo hướng nào

-----------------------------------

Trả lời:

Nữ

Năm sinh dương lịch: 1973
Năm sinh âm lịch: Quý Sửu
Quẻ mệnh Càn ( kim) thuộc Tây tứ mệnh
Ngũ hành: Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu )
 
Hướng tốt: Tây (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Đông Bắc (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Tây Nam (Diên niên: Mọi sự ổn định), Tây Bắc (Phục vị: Được sự giúp đỡ)
 
Hướng xấu: Đông Nam (Họa hại: Nhà có hung khí), Bắc (Lục sát: Nhà có sát khí), Đông (Ngũ quỉ: Gặp tai họa), Nam (Tuyệt mệnh: Chết chóc)
 
Bạn nên kê bàn làm việc quay về 1 trong các hướng tốt ở trên, tốt nhất là hướng Tây
08-09-2011 11:34 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

chung, vào lúc: 30/06/2011 10:58:37

Tôi sinh năm 1969 (mạng nữ) xin hỏi hướng bàn làm việc hợp tuổi?

-----------------------------------------------------

Trả lời

Năm sinh dương lịch: 1969
Năm sinh âm lịch: Kỷ Dậu
Quẻ mệnh Khôn ( thổ) thuộc Tây tứ mệnh
Ngũ hành: Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà )
 
Hướng tốt: Đông Bắc (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Tây (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Tây Bắc (Diên niên: Mọi sự ổn định), Tây Nam (Phục vị: Được sự giúp đỡ)
 
Hướng xấu: Đông (Họa hại: Nhà có hung khí), Nam (Lục sát: Nhà có sát khí), Đông Nam (Ngũ quỉ: Gặp tai họa), Bắc (Tuyệt mệnh: Chết chóc)
 
Bàn làm việc bạn có thể làm quay về 1 trong các hướng tốt ở trên, tốt nhất là hướng Đông Bắc
08-09-2011 11:45 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

HDTT

son tung, vào lúc: 05/09/2011 10:20:28

 
Tôi sinh ngày 23/11/1960 (dương lịch) năm Canh Tý. Xin hỏi tôi nên kê bàn làm việc theo hướng nào là tốt nhất?
-------------------------------------------------
 
Trả lời
 
Nam
 
Năm sinh dương lịch: 1960
Năm sinh âm lịch: Canh Tý
Quẻ mệnh Tốn ( mộc) thuộc Đông tứ mệnh
Ngũ hành: Bích Thượng Thổ (Đất tò vò )
 
Hướng tốt: Bắc (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Nam (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Đông (Diên niên: Mọi sự ổn định), Đông Nam (Phục vị: Được sự giúp đỡ)
 
Hướng xấu: Tây Bắc (Họa hại: Nhà có hung khí), Tây (Lục sát: Nhà có sát khí), Tây Nam (Ngũ quỉ: Gặp tai họa), Đông Bắc (Tuyệt mệnh: Chết chóc)
 
Bạn có thể kê bàn làm việc về 1 trong các hướng tốt ở trên, tốt nhất là hướng Bắc
08-09-2011 11:48 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

đào thị hồng lợi

Tôi sinh năm 1984, hướng văn phòng làm việc là hướng đông nam, vậy tôi sẽ kê bàn làm việc theo hướng nào?

05-12-2011 10:22 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

trần thị thanh thủy

Tôi sinh năm 1979 nữ muốn chọn hướng bàn làm việc tốt

06-12-2011 20:57 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

ADMINISTRATOR

Trả lời đào thị hồng lợi

Nữ
Năm sinh dương lịch: 1984
Năm sinh âm lịch: Giáp Tý
Quẻ mệnh Cấn ( thổ) thuộc Tây tứ mệnh
Ngũ hành: Hải Trung Kim (Vàng trong biển )

Hướng tốt: Tây Nam (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Tây Bắc (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Tây (Diên niên: Mọi sự ổn định), Đông Bắc (Phục vị: Được sự giúp đỡ)
Hướng xấu: Nam (Họa hại: Nhà có hung khí), Đông (Lục sát: Nhà có sát khí), Bắc (Ngũ quỉ: Gặp tai họa), Đông Nam (Tuyệt mệnh: Chết chóc)

Hướng tốt nhất của bạn là Tây Nam, bạn hãy đặt bàn làm việc sao cho khi ngồi mặt nhìn về hướng này, nếu không cũng nên chọn một trong 3 hướng tốt còn lại. Ngòai ra bạn có thể đặt bàn tại vị trí chéo góc với cửa chính, sao cho có thể nhìn thấy cửa nhưng không đối diện trực tiếp, sau lưng nên là bức tường, trước mặt thoáng đãng.
08-12-2011 09:58 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

ADMINISTRATOR

Trả lời trần thị thanh thủy

Năm sinh dương lịch: 1979
Năm sinh âm lịch: Kỷ Mùi
Quẻ mệnh Chấn ( mộc) thuộc Đông tứ mệnh
Ngũ hành: Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời)

Hướng tốt: Nam (Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn), Bắc (Thiên y: Gặp thiên thời, được che chở), Đông Nam (Diên niên: Mọi sự ổn định), Đông (Phục vị: Được sự giúp đỡ)
Hướng xấu: Tây Nam (Họa hại: Nhà có hung khí), Đông Bắc (Lục sát: Nhà có sát khí), Tây Bắc (Ngũ quỉ: Gặp tai họa), Tây (Tuyệt mệnh: Chết chóc)

Hướng tốt nhất của bạn là hướng Nam, bạn hãy đặt bàn làm việc sao cho mặt nhìn về hướng này, hoặc 1 trong 3 hướng tốt còn lại.
08-12-2011 10:00 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

kieu diem

Tôi sinh năm 1959-kỷ hợi -Nữ

Tôi kê bàn lam việc theo hướng nào.

26-12-2011 14:14 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Tôi sinh 24/8/1958 (ngày âm lịch) giới tính: nam

Tôi kê phòng làm việc theo hướng nào là hợp

29-12-2011 15:33 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

ngô văn hòe

Tôi sinh ngày 04/6/1967 không nhớ âm hay dương, hỏi hướng kê bàn làm việc năm 2012

30-12-2011 09:52 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

đàm thị thu hà

Tôi sinh ngày 18/4/1969 muốn tìm hướng bàn làm việc ở cơ quan

01-02-2012 10:04 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Mai Thị Ngân

Tôi sinh năm 1969 nữ, nên đặt phong thủy gi tren ban lam viec

04-04-2012 10:05 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP