Nhà đất

Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Người gửi:  |  Thời gian gửi: 23-07-2010 08:43:41 Trong: Quyền sở hữu  |  Trả lời: 2  |  Lần xem: 1347

Chi tiết câu hỏi

Mọi người có thể nói rõ hơn cho mình về những trường hợp nào thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (2)

Theo quy định tại Điều 46 Luật đất đai 2003, việc đăng kí quyền sử dụng đất được thực hiện tại văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây :
1. Người đang sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
2. Người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này;
3. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất;
4. Người sử dụng đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đổi tên, chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi thời hạn sử dụng đất hoặc có thay đổi đường ranh giới thửa đất;
5. Người được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

23-07-2010 08:57 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

xuan hung

Đất tái định cư có được đem ra bán hay không?

02-05-2012 10:34 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP