Nhà đất

Lấn chiếm đất đai nhà nước bị xử lý thế nào?

Người gửi: uy ban phuong 3 |  Thời gian gửi: 11-12-2011 15:55:13 Trong: Tranh chấp  |  Trả lời: 1  |  Lần xem: 605

Chi tiết câu hỏi

Lấn chiếm đất đai nhà nước bị xử lý thế nào?

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (1)

Thế Phương

Câu hỏi của bạn rộng quá.

Bạn cũng không nêu cụ thể giấy tờ về quyền sử dụng đất cũng như thời điểm sử dụng đất bạn có thể tham khảo các trường hợp sau:

- Đối với hộ dân có hành vi lấn chiếm nhưng đã sử dụng đất từ trước ngày 15-10-1993, phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, địa phương có thể cho các hộ đóng tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích lấn chiếm.

- Trường hợp các hộ dân lấn chiếm đất của nhau và không thuộc các trường hợp nêu trên, đất được sử dụng từ trước ngày 1-7-2004, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch, có thể vận dụng quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 50 Luật đất đai để xem xét cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với diện tích đất lấn chiếm cho các hộ dân.

- Trường hợp đất có tranh chấp, thông qua việc giải quyết tranh chấp tại tòa hoặc hoặc ủy ban nhân dân các cấp, các hộ dân có thể yêu cầu cho giữ nguyên hiện trạng hoặc buộc hộ lấn chiếm trả lại đất... Bản án hoặc quyết định của tòa án, quyết định thi hành án, quyết định giải tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành là cơ sở pháp  lý để cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Ngoài ra, Khoản 6 Điều 38 Luật Đất đai quy định, những trường hợp sau đây sẽ bị thu hồi đất:

6. Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp sau đây:
a) Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm;
b) Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

14-12-2011 15:15 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP