Nhà đất

Chuyển mục đích sử dụng đất sang sản xuất kinh doanh?

Người gửi: Hoàng Thảo |  Thời gian gửi: 13-07-2011 16:30:58 Trong: Trình tự, thủ tục  |  Trả lời: 1  |  Lần xem: 960

Chi tiết câu hỏi

Tôi mua một mảnh đất rộng 4207,3m2, trong đó đất ở: 300m2; đất trồng cây lâu năm nằm trong khuôn viên đất ở: 3907,3 m2.

Nay tôi muốn xin chuyển mục đích sử dụng đất toàn bộ diện tích đất trồng cây lâu năm nằm trong khuôn viên đất ở sang đất sản xuất kinh doanh có được không? Trình tự thủ tục thế nào?

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (1)

bupbexinhxinh

Chào bạn! Mình không thể trả lời được hay không vì sau khi bạn hoàn tất các thủ tục dưới đây  thì cơ quan có chủ quản sẽ trả lời cho bạn có được chuyển đổi hay không và không được thì tại sao. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật Đất đai

1. Việc nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép được quy định như sau:

a) Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất.
Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất;
b) Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất gồm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, dự án đầu tư của tổ chức theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Trong thời hạn không quá hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định mức thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thông báo cho người được chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cho người xin chuyển mục đích sử dụng đất biết.

3. Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày người được phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã chỉnh lý cho người được phép chuyển mục đích sử dụng đất.
03-08-2011 14:58 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP