Nhà đất

Chuyển mục đích sử dụng từ đất ao sang đất ở

Người gửi: Nguyễn Minh Hải |  Thời gian gửi: 28-08-2010 09:57:53 Trong: Trình tự, thủ tục  |  Trả lời: 1  |  Lần xem: 698

Chi tiết câu hỏi

Trước đây, vào năm 1968 ông A được Nhà nước giao 1000m2 đất để xây dựng nhà ở, diện tích nhà hiện hữu là 100m2, phần còn lại là vườn ao, từ đó đến nay ông A vẫn sử dụng ổn định không tranh chấp, nhưng chưa làm giấy tờ hợp thức hóa nhà đất chỉ có kê khai năm 1999.


Xin hỏi: Trường hợp ông A xin phép xây dựng nhà trên phần đất chưa có nhà rồi làm thủ tục bán nhà mới xây cho tôi (chuyển nhượng 1 phần nhà đất) thì khi sang tên cho tôi phần nhà đất này có được công nhận nhà ở đất ở không?

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (1)

Trong tình huống bạn đưa ra, gia đình ông A đã sử dụng ổn đinhj diện tích 1000m2 không có tranh chấp từ năm 1968. Đến năm 1999 thì làm thủ tục kê khai đất.

Tuy nhiên, tôi chưa rõ từ năm 1968 đến 1999, việc gia đình ông A được giao đất có được ghi nhận trong sổ địa chính của xã hay không.

- Khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai quy định: "Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này thì diện tích đất vườn, ao đó được xác định là đất ở"

Như vậy, trong trường hợp việc sử dụng đất của gia đình ông A được ghi nhận trọng sổ địa chính vào giai đoạn trên thì diện tích vườn, ao, diện tích đất mà có ngôi nhà tọa lạc đều được xác định là đất ở.

Trường hợp này ông A có thể xây nhà, bán một phần diện tích đất cùng với nhà cho bạn.

- Trong trường hợp sổ địa chính của địa phương không thể hiện nội dung trên, chỉ đến thời điểm 1999 mới được kê khai với xã thì áp dụng quy định tại Khoản 3 Điều 87 Luật Đất đai: "Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất có vườn, ao được xác định theo giấy tờ đó"

Nếu căn cứ theo quy định này thì phải bạn phải tìm hiểu thêm về thông tin liên quan đến thửa đất được kê khai với địa phương để nắm rõ diện tích đất ở là bao nhiêu và diện tích ao vườn là bao nhiêu. Nếu diện tích đất ở là 100m2 (đã xây nhà hiện hữu) như thông tin bạn cung cấp, diện tích còn lại sẽ là diện tích ao vườn.

Khi đó, ông A muốn bán đất cho bạn thì trước tiên ông A phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, sau đó xây nhà và bán cho bạn. Diện tích bạn mua sẽ được công nhận là đất ở.

28-08-2010 11:41 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP