Nhà đất

Đất trong quy hoạch có được cấp sổ đỏ hay không?

Người gửi: noname |  Thời gian gửi: 13-05-2011 17:24:09 Trong: Trình tự, thủ tục  |  Trả lời: 0  |  Lần xem: 359

Chi tiết câu hỏi

Năm 1997 nhà tôi mua một miếng đất rộng khoảng 2800 m2 bằng giấy tay nhưng có chứng thực của phường Trảng Dài, TP Biên hòa. Từ đó đến nay, tôi vẫn thường xuyên đóng thuế nông nghiệp.

Tuy nhiên đến năm 2010 tôi lên Sở TNMT Biên Hòa làm giấy tờ thì được trả lời bằng văn bản lý do như sau:

- Sử dụng đất không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 luật đất đai năm 2003.

- Xây dựng nhà sau 15/10/1993.

- Vị trí thủa đất không phù hợp quy hoạch đất ở giao cho hộ gia đình cá nhân

Tình hình của giấy tờ đất của tôi như sau:

1.Giấy tờ mua bán của tôi được phường chứng và đóng thuế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2000 c&oacut

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

HỎI - ĐÁP