Nhà đất

Mất giấy chúng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại được không?

Người gửi: Hồ Viết Tú |  Thời gian gửi: 14-08-2010 09:47:02 Trong: Trình tự, thủ tục  |  Trả lời: 2  |  Lần xem: 2370

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã được xã cấp cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2007 nhưng do quá trình chuyển đổi và xây dụng nhà ở nên tôi đã dánh mất. Bây giờ tôi muốn xin cấp lại thì có được không? nếu được thì tôi phải xin ở đâu? Khi tôi lên xã xin thì người ta nói là giấy tờ của tôi đã có người cầm cố để vay mượn rồi nên không thể cấp lại được? vậy tôi phải làm sao? xin chân thành cảm ơn!

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (2)

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 28 QĐ 117/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội thì: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất là một trong những trường hợp được cấp lại.  Thẩm quyền này thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

 

Bạn có thể liên hệ với Phòng tài nguyên môi trường để biết thêm chi tiết.

 

Tuy nhiên, với thông tin bạn cung cấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn đã bị mang đi cầm cố thì tôi xin trả lời thêm: thông tin đó chưa đủ căn cứ vì theo quy định của pháp luật thì:

- Việc cầm cố bất động sản phải được lập thành văn bản;

- Và chỉ có chủ sử dụng hợp pháp mảnh đất đó hoặc người được chủ sử dụng ủy quyền thì mới có quyền cầm cố, thế chấp.

Bạn có thể so sánh với trường hợp của mình để có thể đưa ra phương án tốt nhất.

Thân ái./.

14-08-2010 10:01 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

1. Về việc xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn có thể thực hiện theo trình tự sau:

Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất phải đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất nộp đơn khai báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo của mình.

Sau khi nhận đơn khai báo, cán bộ địa chính cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Xác định số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của giấy chứng nhận bị mất; ghi việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào sổ địa chính;

- Chuyển đơn khai báo lên cơ quan Địa chính thuộc ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Niêm yết thông báo việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Sau khi nhận được khai báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan Địa chính cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phải ghi việc mất giấy chứng nhận vào sổ địa chính và dừng việc đăng ký biến động liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất.

Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đơn khai báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu không tìm thấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan Địa chính thuộc ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền trình ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới; chỉnh lý sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thông báo cho cơ quan quản lý sổ địa chính ở các cấp để chỉnh lý sổ địa chính; giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

Sau khi được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu người sử dụng đất tìm thấy giấy chứng nhận đã mất thì phải nộp cho ủy ban nhân dân cấp xã - nơi có đất chuyển về cơ quan Địa chính thuộc cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hủy bỏ.

2. Liên quan đến vấn đề Giấy chứng nhận của bạn đã có người đem đi cầm cố, vay mượn nên xã từ chối cấp lại:

- Thứ nhất: UBND xã không có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp của bạn thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện)

- Thứ 2: Nếu xã trả lời bạn là giấy tờ đã bị đem đi cầm cố thì phải xác định được chủ thể nào mang cầm cố và chủ thể nào nhận cầm cố. Người đem đi cầm cố có Giấy chứng nhận của bạn trong tình huống nào (không loại trừ việc bị trộm cắp - trường hợp này đã có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Khi đó Cơ quan công an sẽ phải phối hợp với cơ quan quản lý tài nguyên - môi trường để làm việc).

Nếu người đem đi cầm cố nhặt được Giấy chứng nhận của bạn mà tự ý đem đi cầm cố cũng là hành vi vi phạm pháp luật (theo như bạn nói thì chắc là họ chưa thực hiện thủ tục thông báo nhặt được của rơi... theo quy định của Luật dân sự).

Quyền sử dụng đất là một loại tài sản đặc biệt, phải đăng ký chủ sở hữu (không giống những tài sản là động sản khác). Do đó chủ thể nhận cầm cố giấy chứng nhận của bạn cũng vi phạm pháp luật vì người cầm cố và tên người đứng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khác nhau mà họ vẫn thực hiện giao dịch.

Bạn nên liên hệ với cơ quan công an để làm rõ vụ việc nhé

14-08-2010 10:11 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP