Nhà đất

Quy định về giải phóng mặt bằng

Người gửi: NGUYÊN NGỌC SƠN |  Thời gian gửi: 26-11-2012 11:04:12 Trong: Trình tự, thủ tục  |  Trả lời: 2  |  Lần xem: 247

Chi tiết câu hỏi

Gia đình tôi có một mảnh đất khai hoang từ năm 1984 với diện tích 8000m2. Từ đó đến nay gia đình tôi vẫn canh tác bình thường mà không làm giấy tờ chứng nhận gì. Vào năm 2009 có dự án quy hoạch khu công nghiệp tại mảnh đất đó, ban giải phóng đền bù chỉ đồng ý bồi thường 2000m2 với giá trị là 6000vnd/m2. Vậy cho tôi hỏi ban giải phóng mặt bằng làm vậy có đúng với quy định không?

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (2)

hoacomay

Anh không nêu rõ là loại đất gì nên không thể xác định rõ giá tiền và hỗ trợ cho anh được, nhưng theo nghị định 198 nếu gia đình không có một trong các loại giấy tờ quy định theo điều 50 luật đất đai nhưng là đất khai hoang, dử dụng ổn định, được chính quyền địa phương xác nhận là không có tranh chấp thì vẫn được bồi thường hỗ trợ theo quy định. Ở mỗi huyện, mỗi xã có một khung giá đất riêng quy định cho từng loại đất, vị trí đất khác nhau.

20-12-2012 10:02 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Vũ Trường Giang

Theo thông tin bạn đọc cung cấp diện tích đất 8000m2 được gia đình khai hoang tạo lập từ những năm 1984, từ đó đến nay sử dụng diện tích đất ổn định, không có tranh chấp. Danh giới đất được xác định trên thực tế. Gia đình trực tiếp sản xuất từ năm 1984 đến nay.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 197/2004/NĐ-CP:

Điều 5. Bồi thường, hỗ trợ

Bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định này được quy định như sau:

1. Bồi thường hoặc hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất Nhà nước thu hồi.

2. Bồi thường hoặc hỗ trợ về tài sản hiện có gắn liền với đất và các chi phí đầu tư vào đất bị Nhà nước thu hồi.

3. Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và hỗ trợ khác cho người bị thu hồi đất.

4. Hỗ trợ để ổn định sản xuất và đời sống tại khu tái định cư.

Nghị định 69/2009/NĐ-CP: Điều 16. Bồi thường đất nông nghiệp

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng.
2. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng vượt hạn mức thì việc bồi thường được thực hiện như sau:

a) Trường hợp diện tích đất vượt hạn mức do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường;

b) Diện tích đất vượt hạn mức của các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Căn cứ theo quy định pháp luật nêu trên trường hợp của gia đình đủ điều kiện được bồi thường hỗ trợ về đất đối với toàn bộ diện tích đất thu hồi. Do bạn đọc cung cấp thiếu thông tin chính vì vậy chúng tôi không thể đối chiếu xem xét mức giá đất nông nghiệp cụ thể, gia đình tự tìm hiểu theo quy định và tiến hành khiếu nại yêu cầu được bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất bị thu hồi.

Công ty Luật quốc tế Thăng Long

Luật sư Vũ Trường Giang
Điện thoại: 0987 335 309
Địa chỉ: 188 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, TP Hà Nội.
02-01-2013 14:58 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP