Nhà đất

Thủ tục chuyển nhượng nhà đất

Người gửi: Trà chanh |  Thời gian gửi: 03-12-2010 15:33:03 Trong: Trình tự, thủ tục  |  Trả lời: 4  |  Lần xem: 2548

Chi tiết câu hỏi

Tôi không biết khi chuyển nhượng nhà đất phải liên hệ với cơ quan nào? có ai biết thì hướng dẫn giúp tôi.

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (4)

Bạn có thể tham khảo link sau để rõ hơn nhé:

http://trinhtuthutuchd.batdongsan.com.vn/mua-nha-can-gi-314-1.html

04-12-2010 09:32 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Trước tiên, việc chuyển nhượng nhà đất phải được lập thành hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực của UBND. Sau khi lập xong hợp đồng mua bán nhà, hai bên mới làm thủ tục sang tên trước bạ.

Các bước tiến hành như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ gồm các tài liệu sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (bản chính)

- Tờ khai lệ phí trước bạ.

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

- CMND, hộ khẩu của người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng và của người được ủy quyền (nếu có) hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế.

- Hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có)

2. Hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa”

- Cán bộ Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì tíêp nhận, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung

- Bàn giao hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký và thông tin nhà đất

- Trong thời hạn không quá bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký và thông tin nhà đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;

- Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chính,

- Cán bộ Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” nhận bản phô tô biên lai nghĩa vụ tài chính, chuyển cho Văn phòng Đăng ký và thông tin nhà đất

- Cán bộ Văn phòng Đăng ký và thông tin nhà đất hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình trình Phòng Tài nguyên và môi trường thẩm định

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, ký xác nhận trang 4 hoặc ký tờ trình trình Thường trực UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận và chuyển cho Văn Phòng Đăng ký và thông tin nhà đất.

- Cán bộ Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” vào sổ theo dõi, thu lệ phí, trao giấy chứng nhận cho đối tượng mua bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất.

04-12-2010 09:35 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

nam

Tôi là giám đốc một công ty. tôi muốn đứng tên công ty để mua một mảnh đất để xây dựng chi nhánh. Đất đã có bìa đỏ, không có tranh chấp. vậy tôi cấn những thủ tục gì, thuế sẽ tính như thế nào;

27-03-2011 21:42 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

Keutron@gmail.com

Nếu tôi mua nhà mà không đóng thuế hỏi có vi phạm phát luật không? và nếu muốn đóng thì thủ tục như thế nào ?

27-06-2011 14:40 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP