Nhà đất

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất

Người gửi: Cao Phong |  Thời gian gửi: 30-08-2010 15:50:17 Trong: Trình tự, thủ tục  |  Trả lời: 3  |  Lần xem: 6604

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang định mua một mảnh đất 83m2, giấy tờ hiện người bạn vẫn chưa chuyển quyền sử dụng mà vẫn đứng tên của một chủ trước. Vậy thủ tục để hoàn tất quyền sử dụng khi mua đất và các lệ phí phải đóng như thế nào?

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

Danh sách câu trả lời (3)

Quy định của pháp luật thì đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới được chuyển nhượng. Bạn nên đề nghị người bán hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mới thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn.

 

Căn cứ vào Điều 127 Luật Đất đai 2003 thì thủ tục chuyển quyền sử dụng đất như sau:

1. Việc nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

a) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

b) Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

2. Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp các bên chuyển nhượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nghĩa vụ tài chính đó được xác định theo số liệu địa chính thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thông báo cho các bên chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.

 

Các loại thế, phí, lệ phí phải đóng:

- Thuế TNCN: 2% trên giá trị của hợp đồng chuyển nhượng hoặc 25% trị giá phát sinh của mảnh đất.

- Lệ phí trước bạ: 0,5%.

- Phí cấp GCN QSD đất: không quá 100 000đ.

30-08-2010 16:14 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

phamhongtrinh

Bố mẹ ruột tôi cho tôi mảnh đất, vậy thủ tục như thế nào và thời gian là bao lâu?

26-05-2011 15:08 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha

thienduonghoa_duoilongdaiduong@yahoo.com.vn

Gia đình tôi sinh sống tại đất thổ cư đã lâu năm nhưng chưa được cấp ổ đỏ. lý do là đất nhà tôi theo bản đồ địa chính thì chỉ có 12 thước nhưng hiện nay lại tận 846m2. vậy bây giờ gia đình tôi chỉ cần làm sổ đỏ 12 thước của mình thì có đc kông

17-04-2012 20:11 · Trả lời
Tên liên hệ :
Email liên hệ :
Nội dung:
Mã an toàn: renew capcha
HỎI - ĐÁP