Nhà đất

Dự toán phấp lệnh là gì?

Người gửi: Thành |  Thời gian gửi: 22-08-2013 16:36:14 Trong: Văn bản - Luật  |  Trả lời: 0  |  Lần xem: 142

Chi tiết câu hỏi

Cho tôi biết dự toán pháp lệnh là gì; dự toán pháp định là gì! Cám ơn mọi người nhiều!

Trả lời câu hỏi

   

Đặt câu hỏi

HỎI - ĐÁP