Nhà đất

Có được tự chọn 2% hay 25% khi đóng thuế thu nhập?

07/06/2010 08:45

Hỏi: Khi bán 1 lô đất, người dân có 2 sự lựa chọn hoặc là 2% trên giá bán hoặc 25% trên giá lợi nhuận. Vậy, người dân có được tự chọn mức thuế cho mình hay không?

Sau khi cơ quan thuế kiểm tra cho dù biết được giá mua gốc là bao nhiêu thì có được ép người dân phải đóng mức 25% trên giá lợi nhuận hay không? Xin cảm ơn ban tư vấn.
 

Châu Tuấn
(huynhchautuan@gmail.com)

- Trả lời:

Theo Thông tư 02/2010/TT-BTC hướng dẫn, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập tính thuế đáp ứng các điều kiện sau:

1) Giá chuyển nhượng ghi trên HĐ chuyển nhượng và kê khai trên tờ khai thuế không thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định đối với quyền sử dụng đất tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của Pháp luật.

2) Giá mua và các chi phí liên quan (các chi phí liên quan đến cấp quyền sử dụng đất, các chi phí liên quan khác..) người nộp thuế kê khai phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp làm căn cứ chứng minh giá mua và các chi phí liên quan mà người nộp thuế kê khai là đúng.

3) Cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự kê khai, tự xác định mức thuế suất áp dụng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ kê khai.

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế có trách nhiệm kiểm tra tờ khai và các tài liệu kèm theo hồ sơ, nếu đủ các điều kiện áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập chịu thuế thì chấp nhận kết quả tính thuế của người chuyển nhượng. Trường hợp không chấp nhận kết quả tính thuế thì phải trả lời rõ để người chuyển nhượng biết.

4) Trường hợp cá nhân kê khai nộp thuế theo thuế suất 25% tính trên giá chuyển nhượng nhưng qua kiểm tra thấy giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng và kê khai thuế thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì tính thuế theo thuế suất 2% trên giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
 

Theo Thanh niên

Xem thêm các tin khác