Nhà đất

Phải trả nợ tiền sử dụng đất theo giá nào?

21/09/2011 09:05

Hỏi: Năm 2007 tôi có ghi nợ tiền chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư và được ghi nợ với số tiền 25.800.000 đồng (ghi trên trang 1 của tờ đính kèm - theo quyết định 1248/QĐ UBND ngày 3/5/2007 của UBND thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Nếu sau năm năm tính từ ngày 1/3/2011 mà tôi vẫn chưa trả nợ được thì tôi phải đóng theo giá nào? Vì có rất nhiều thông tin khác nhau nên tôi thấy hoang mang không biết thông tin nào đúng, thông tin nào sai nên nhờ đến quý báo giúp đỡ. (nangvannguyen@...)


Trả lời

Theo quy định tại khoản 8 điều 2 nghị định 120/2010/NĐ-CP và khoản 2 điều 8 thông tư 93/2011/TT-BTC, đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2011 (thời điểm ghi nợ trước ngày 1/7/2007, được ghi nợ theo khoản 4 điều 5 nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006) mà chưa thanh toán nợ thì trong thời hạn tối đa là năm năm, kể từ ngày 1/3/2011, người sử dụng đất được thanh toán theo số nợ đã ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sau năm năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm trả nợ.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, trong thời hạn tối đa là năm năm, kể từ ngày 1/3/2011, nếu trả nợ tiền sử dụng đất cho Nhà nước thì vẫn được thanh toán theo số tiền sử dụng đất đã được ghi nợ.

Sau thời gian này, số tiền sử dụng đất còn nợ sẽ được tính lại theo giá đất do UBND tỉnh Bình Dương quy định tại thời điểm trả nợ.


Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân
(Theo TTO)


Xem thêm các tin khác