Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Cấp chủ quyền cho phần xây thêm

01/11/2010 08:36

Hỏi: Hiện tôi muốn mua một căn nhà nhưng giấy tờ sổ hồng ghi phần xây dựng 25,9m2 trong khi phần đất ở lại ghi diện tích 32,7m2. Tôi kiểm tra thì thấy nhà đã xây đủ hết diện tích. Tôi không hiểu sao lại có sự chênh lệch trên?

Mong được giải đáp. Cảm ơn.

chi quynh (quynhchi001@... )


- Trả lời:

Theo thư của ông tôi hiểu ông kiểm tra nhà đã xây dựng hết diện tích 32,7m2 trong khi giấy tờ sổ hồng thì ghi phần xây dựng 25,9m2. Trường hợp như thế có các khả năng:

(i) Căn nhà đã xây hết diện tích nhưng khi xem xét cấp giấy chứng nhận, Nhà nước chỉ công nhận diện tích xây dựng là 25,9m2 do phần còn lại là phần đất không được phép xây dựng theo quy hoạch của cơ quan nhà nước đã phê duyệt.

Trong trường hợp này, phần xây dựng vi phạm không được cấp giấy chứng nhận và buộc phải tháo dỡ khi Nhà nước thực hiện quy hoạch;

(ii) Căn nhà trước đây chỉ xây dựng 25,9m2 trên một thửa đất có diện tích 32,7m2 và đã được cấp giấy chứng nhận. Sau đó chủ nhà xây dựng thêm hết toàn bộ diện tích thửa đất (không có giấy phép xây dựng).

Trường hợp này chủ nhà hiện tại phải tiến hành làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu phần nhà ở được xây dựng thêm, sau đó mới tiến hành bán cho ông.

Phần nhà ở được xây thêm có thể được Nhà nước cấp giấy chứng nhận, nếu:

Có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở đã được xây dựng trước ngày 1-7-2006 và đảm bảo các điều kiện:

- Nhà ở không có tranh chấp;

- Được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà ở xây dựng từ ngày 1-7-2006 phải có giấy tờ xác nhận của UBND cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng, không có tranh chấp và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 1-7-2006 nêu trên;

(iii) Phá dỡ nhà cũ (đã có giấy chứng nhận) xây lại toàn bộ diện tích thửa đất nhưng chưa tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (diện tích nhà mới).

Trường hợp này, trước khi bán nhà chủ nhà cũ phải tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn nhà xây dựng mới. Nếu việc xây dựng nhà mới có giấy phép thì sẽ được cấp giấy chứng nhận như nội dung giấy phép. Trường hợp xây nhà mới không có giấy phép thì việc xem xét cấp giấy chứng nhận tương tự như mục (ii) đã đề cập.

Thân ái chào ông.

LS HUỲNH VĂN NÔNG
(Theo Tuổi trẻ)


Xem thêm các tin khác