Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chủ thể nào phải bồi thường khi ra quyết định sai?

24/11/2010 08:27

Hỏi: Năm 2009, gia đình tôi bị UBND huyện ra quyết định thu hồi đất, tôi đã làm đơn khiếu nại, khởi kiện quyết định này và TAND huyện đã tuyên hủy quyết định thu hồi đất của UBND huyện do trái pháp luật.

Tuy nhiên, từ khi tôi nhận được quyết định hành chính, những thiệt hại về vật chất và tinh thần đối với gia đình tôi đã xảy ra. Vậy tôi có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Bồi thường Nhà nước không và ai có trách nhiệm bồi thường đối với trường  hợp của gia đình tôi? - K.A (Hà Nội)

Trả lời:

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án. Trong hoạt động quản lý hành chính thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra trong trường hợp: giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ngoài ra còn các trường hợp khác trong hoạt động quản lý hành chính nếu người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật nhà nước cũng có trách nhiệm bồi thường.

Tuy nhiên, để có căn cứ Nhà nước bồi thường, ông phải có văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật (là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật).

Như vậy, ông chỉ khởi kiện quyết định hành chính trong việc UBND huyện thu hồi đất và không khởi kiện hành vi hành chính của người ra quyết định này do đó TAND huyện chỉ tuyên hủy quyết định hành chính do đó không có cơ sở áp dụng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp của ông.

Đồng thời trong vụ kiện hành chính, ông có quyền yêu cầu giải quyết về bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính gây ra theo quy định của Luật Dân sự hoặc ông có thể khởi kiện bồi thường thiệt hại trong một vụ án dân sự khác khi đã có căn cứ về những thiệt hại thực tế do quyết định hành chính gây ra cho gia đình ông.

LS. Bạch Tuyết Hoa
Văn phòng LS Phúc Thọ

(Theo ANTĐ)


Xem thêm các tin khác