Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Có được hạch toán QSDĐ cá nhân vào tài sản công ty?

26/08/2010 08:38

Hỏi: Tôi có một khu đất thổ cư rộng khoảng 3.000m2, quyền sử dụng đứng tên cá nhân. Hiện tôi muốn hoạch toán tài sản trên vào công ty của tôi thì có được không?


Lúc đầu tôi dự định để công ty đứng tên chủ sở hữu khu đất, nhưng nếu đứng tên công ty thì mục đích sử dụng đất lại là 50 năm (vì dùng tiền công ty mua).

Mong được tư vấn.

SongDaAuto (songdaauto@...)


- Trả lời:

Theo thư của ông, tôi hiểu rằng trước khi nhận quyền sử dụng đất thửa đất ở thì ông đã thành lập một công ty và nay ông muốn đưa quyền sử dụng đất này vào tài sản của công ty để được hạch toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Theo điểm b khoản 1 điều 99 của nghị định 181/2004/NĐ-CP, công ty ông có thể hạch toán giá trị quyền sử dụng đất vào tài sản công ty thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, theo điều 131 nghị định 181/2004/NĐ-CP, ông cũng có thể áp dụng hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty. Khi đó giá trị quyền sử dụng đất cũng được hạch toán vào tài sản cố định của công ty.

Theo khoản 1 điều 9 của thông tư 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đối với các doanh nghiệp thì tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất sẽ không được trích khấu hao. Do vậy trong cả 2 trường hợp công ty nhận chuyển nhuợng hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì đều không được trích khấu hao.

Trường hợp ông muốn được khấu trừ một phần giá trị quyền sử dụng đất vào chi phí của công ty, ông có thể lựa chọn phương án là công ty ký hợp đồng thuê đất với ông. Theo điểm đ khoản 2 điều 4 thông tư 203/2009/TT-BTC, trong trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được tính vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là tài sản cố định:

+ Nếu doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê thì được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.

+ Nếu doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê hằng năm thì hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hằng năm.

Trân trọng kính chào.

LS HUỲNH VĂN NÔNG
(Theo Tuổi trẻ)


Xem thêm các tin khác