Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất thuê của HTX có được cấp giấy chứng nhận không?

12/07/2010 09:12

Hỏi: Gia đình chú tôi sinh sống lâu đời trên thửa đất này, nhưng sau giải phóng, chú tôi sáp nhập diện tích đất vào hợp tác xã và được cấp đất theo khẩu. Một thời gian sau, chú tôi nhận thuê lại đất đó của xã để sản xuất và hàng năm có đóng thuế đất.

Năm 2000, chú tôi đã tự ý xây dựng nhà ở trên diện tích đất thuê của xã, đồng thời chia nhỏ diện tích đất trên cho các con. Nay chú có nguyện vọng xin được cấp GCN QSDĐ cho gia đình ông và các con nhưng không được xã chấp nhận vì lý do đây là đất Nhà nước, không thể trả lại cho cá nhân hộ gia đình, nếu gia đình ông không đồng ý có thể làm đơn xin đất ở nơi khác.

Tuy nhiên gia đình ông thấy không hợp lý, do hiện gia đình ông và các con đang sinh sống ổn định, lâu dài, không tranh chấp thì vẫn được quyền cấp GCN QSDĐ theo Luật đất đai.

Vậy tôi muốn hỏi trường hợp của chú tôi có được cấp GCN QSDĐ không? Nếu được thì sao và không được thì giải quyết trường hợp trên như thế nào? Xin cảm ơn!

- Trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai mặc dù đất này nguồn gốc là của gia đình chú ông/bà nhưng đã đưa vào Hợp tác xã thực hiện theo chính sách đất đai của Nhà nước, hiện chú ông/bà đang thuê lại đất của UBND xã chứ không phải trường hợp sử dụng đất ổn, định lâu dài không tranh chấp theo quy định của pháp luật như ông /bà nghĩ .

Vì vậy chú của ông /bà sẽ không được cấp giấy chứng nhận đối.Đất này hiện tại chú ông/bà đã xây nhà, sử dụng từ sau giải phóng cho đến nay, nêu Nhà nước chỉ giao cho UBND xã quản lý ký hợp đồng cho thuê,chưa giao cho ai sử dụng thì chú ông /bà có thể làm đơn gửi lên UBND cấp huyện xin được giao đất, nếu được giao đất ở thì chú ông/bà phải nộp tiền sử dụng đất.
 

Theo CNPL

Xem thêm các tin khác