Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất vượt hạn mức khi bị thu hồi có được bồi thường

23/11/2010 10:49

Hỏi: Gia đình tôi có giấy chứng nhận sử dụng đất nông nghiệp và Nhà nước đang có kế hoạch thu hồi, nhưng tôi được giải thích chỉ được nhận tiền bồi thường cho diện tích đất theo hạn mức quy định của Nhà nước, còn phần vượt hạn mức sẽ không được nhận bồi thường, có đúng không?

Xin hỏi hạn mức quy định của Nhà nước đối với đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm được quy định như thế nào? - N.V.C (Hà Nội)

Trả lời:

Quyết định 108/2009/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành tại Điều 13 quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng vượt hạn mức thì việc bồi thường được thực hiện như sau:

Trường hợp diện tích đất vượt hạn mức do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường.

Diện tích đất vượt hạn mức của các trường hợp không thuộc quy định trên thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Về hạn mức giao đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm được quy định tại Luật Đất đai như sau :

+ Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá ba héc ta đối với mỗi loại đất.

+ Hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho mỗi hộ gia đình, cá nhân không quá mười héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá ba mươi héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá năm héc ta.

+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức đất trồng cây lâu năm là không quá năm héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá hai mươi lăm héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Chính phủ quy định cụ thể hạn mức giao đất đối với từng loại đất của từng vùng.

LS. Bạch Tuyết Hoa
Văn phòng LS Phúc Thọ

(Theo ANTĐ) 


Xem thêm các tin khác