Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

17/07/2010 08:22

Hỏi: Tôi cùng với mấy người bạn góp vốn thành lập công ty TNHH. Tôi định dùng phần giá trị quyền sử dụng đất của mình để góp vốn.

Nhưng mảnh đất đó tôi mua dưới hình thức trả góp, đến nay vẫn chưa thanh toán hết nên tôi chưa được đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xin hỏi: Tôi có được dùng giá trị quyền sử dụng diện tích đất đó để góp vốn không? Nếu được thì số vốn góp của tôi sẽ được định giá là toàn bộ giá trị mảnh đất đó hay là giá trị phần đất tương ứng với số tiền tôi đã thanh toán cho người bán đất?
 

Đinh Công Hoan (Hà Đông, Hà Nội)

- Trả lời:

Theo quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản khi dùng tài sản để góp vốn thành lập công ty tại điểm a khoản 1 Điều 29 - Luật Doanh nghiệp 2005 thì: “Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Vì vậy, nếu bạn muốn dùng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn thì bạn phải là người đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như bạn nói, bạn mua mảnh đất đó theo hình thức trả chậm, trả dần; mặt khác bạn lại chưa thanh toán hết số tiền mua đất nên không được sang tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Và khoản 1 Điều 168 - Bộ luật Dân sự quy định: ‘‘Việc chuyển quyền sở hữu đối với bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Do đó, bạn chưa được sang tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng tỏ bạn chưa được sở hữu quyền sử dụng đối với mảnh đất đó. Vì thế bạn không được phép sử dụng quyền sử dụng đối với mảnh đất đó để góp vốn.
 

LS Bùi Sinh Quyền
Theo ANTĐ

Xem thêm các tin khác