Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Không được đăng ký đất?

02/07/2009 10:01

Tôi có một thửa đất do tự khai phá năm 1975. Năm 1999, tôi đăng ký thửa (là nền nhà) và không đăng ký thửa còn lại (đất trống và chuồng heo). Nay tôi đi đăng ký bổ sung thì không được địa phương chấp thuận.

Lý do họ đưa ra là nếu trước đây tôi không đăng ký thì nay không được đăng ký. Vậy tôi phải làm sao?

Trương Tấn Cường, Đồng Nai

Trả lời:

Theo khoản 2b Điều 38, khoản 2b, d Điều 41 Nghị định 181 ngày 29/10/2004 của Chính phủ, đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu được thực hiện trong trường hợp người đang sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mọi người sử dụng đất đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trừ trường hợp đó là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công do UBND cấp xã quản lý sử dụng; người đang sử dụng đất không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo luật định.

Nếu trước giờ là người trực tiếp sử dụng đất, ông có thể gửi đơn đề nghị chủ tịch UBND xã (và sau nữa là UBND huyện) xem xét lại việc đăng ký đất.

LS Nguyễn Đình Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM

Theo PL TP.HCM

Xem thêm các tin khác