Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được bồi thường?

09/02/2011 11:35

Hỏi: Khi đi định cư ở nước ngoài, cậu tôi đã ủy quyền cho anh trai tôi quản lý sử dụng toàn bộ nhà và đất. Nay một phần đất mà cậu đã ủy quyền cho anh trai tôi quản lý được đưa vào diện quy hoạch Nhà nước.

Vì cậu tôi không thể sắp xếp về nước được thì phần đất nằm trong diện quy hoạch của cậu tôi sẽ được giải quyết như thế nào? (Võ Nguyên Anh, phường 2, quận Bình Thạnh, Tp.HCM).

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Luật Nhà ở sửa đổi, bổ sung năm 2009 thì cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam có quyền cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng.

Cũng theo quy định tại Điều 2 nêu trên, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam: Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cậu của bạn ủy quyền quản lý sử dụng cho anh trai bạn nhưng hợp đồng ủy quyền là có thời hạn và kèm theo điều kiện nhà, đất đang quản lý không được phép bán. Do vậy, cậu của bạn vẫn là chủ sở hữu hợp pháp của nhà và đất nêu trên.

Trong trường hợp nhà, đất thuộc quyền sở hữu của cậu bạn bị đưa vào diện quy hoạch của Nhà nước thì cậu bạn sẽ vẫn được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về chính sách đền bù đối với đất thuộc diện quy hoạch như những chủ sở hữu khác. Nếu việc ủy quyền là hợp lệ và thời hạn ủy quyền chưa hết thì anh trai bạn được quyền thay mặt cậu bạn làm các thủ tục kê khai và nhận đền bù

Công ty Luật Hồng Hà
(Theo CAND)


Xem thêm các tin khác