• The Morning Star Plaza

  • 224/5 bis đường Quốc Lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
  • 0949471606 | 0854122823
  • morningstarplaza.com.vn
  • quochoa911
Hình th