Nhà đất

Hà Nội: Quy hoạch chi tiết phân khu đô thị N9 nằm ở phía Đông Bắc

16/06/2011 09:30

Theo đó, phân khu đô thị N9 nằm ở phía Đông Bắc trung tâm Hà Nội thuộc địa bàn thị trấn Yên Viên, các xã: Yên Viên, Đình Xuyên, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Duyên Hà (huyện Gia Lâm) và các xã: Dục Tú, Mai Lâm, Đông Hội (huyện Đông Anh).

Theo đề bài quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 được UBND TP Hà Nội phê duyệt, phân khu đô thị N9 có diện tích đến năm 2030 khoảng 1.680ha, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 200 nghìn người.

Phạm vi ranh giới của khu vực nghiên cứu quy hoạch bao gồm: Phía Bắc là ruộng canh tác của xã Yên Thường, huyện Gia Lâm và xã Dục Tú huyện Đông Anh; phía Nam và Tây Nam là đường đê sông Đuống; phía Đông là đường vành đai 3 đi cầu Phù Đổng; phía Đông Bắc là ruộng canh tác và dân cư xã Ninh Hiệp, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm.

Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng Thẩm định Nhà nước lần 3, quy hoạch phân khu đô thị N9 được xác định các tính chất và 5 chức năng, trong đó xác định đây là một phần đô thị trung tâm trong chuỗi các trung tâm đô thị phía Bắc dọc theo tuyến đường 5 kéo dài; khu vực phát triển đô thị trên cơ sở cải tạo thị trấn Yên Viên, dân cư làng xóm hiện có và phát triển đô thị mới, kết nối với thành phố Bắc Ninh…

(Theo KTĐT)