Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1957 Đinh Dậu   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1957 Đinh Dậu

16:53 23/01/2015

Gia chủ sinh năm 1957 Đinh Dậu, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1990; 1947; 1950; 1954; 1962; 1964; 1965; 1976; 1977; 1978.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1956 Bính Thân   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1956 Bính Thân

16:05 22/01/2015

Gia chủ sinh năm 1956, Bính Thân, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1951; 1954; 1963; 1964; 1976; 1978; 1987; 1988.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ

16:33 21/01/2015

Gia chủ sinh năm 1954 Giáp Ngọ, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà đất: 1947; 1967; 1974; 1975; 1983; 1946; 1952; 1953; 1969; 1976.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ

16:31 19/01/2015

Gia chủ sinh năm 1953 Quý Tỵ, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1954; 1963; 1966; 1975; 1993; 1952; 1953; 1955; 1970; 1978.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1951 Tân Mão   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1951 Tân Mão

16:13 16/01/2015

Gia chủ sinh năm 1951 Tân Mão, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất đầu năm: 1966; 1983; 1953; 1974; 1982; 1967; 1975; 1952; 1990; 1946.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1950 Canh Dần   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1950 Canh Dần

16:34 15/01/2015

Gia chủ sinh năm 1950 Canh Dần, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1975; 1983; 1952; 1966; 1967; 1982; 1990; 1995; 1947; 1953.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1949 Kỷ Sửu   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1949 Kỷ Sửu

16:13 14/01/2015

Gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu, trong năm 2015 Ất Sửu nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất đầu năm: 1947; 1950; 1957; 1960; 1964; 1977; 1980; 1984; 1987.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1948 Mậu Tý   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1948 Mậu Tý

16:33 13/01/2015

Gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất đầu năm: 1980; 1947; 1950; 1956; 1968; 1973; 1976; 1988; 1993; 1995.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1947 Đinh Hợi   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1947 Đinh Hợi

16:04 13/01/2015

Gia chủ sinh năm 1947 Đinh Hợi, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1975; 1987; 1952; 1966; 1967; 1974; 1978; 1986; 1957; 1962.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1946 Bính Tuất   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1946 Bính Tuất

16:10 12/01/2015

Gia chủ sinh năm 1946 Bính Tuất, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có sinh năm sau đây xông nhà, đất: 1966; 1975; 1978; 1987; 1974; 1983; 1986; 1995; 1953; 1954

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm Ất Dậu 1945   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm Ất Dậu 1945

11:25 10/01/2015

Gia chủ sinh năm 1945 Ất Dậu, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có năm sinh sau xông nhà, đất: 1952; 1953; 1954; 1966; 1983; 1955; 1962; 1967; 1974; 1985.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1944 Giáp Thân   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1944 Giáp Thân

15:08 09/01/2015

Gia chủ sinh năm 1944 Giáp Thân, năm 2015 Ất Mùi nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1952; 1954; 1963; 1966; 1975; 1955; 1967; 1984; 1992; 1993.

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1943 Quý Mùi   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1943 Quý Mùi

16:37 08/01/2015

Gia chủ sinh năm 1943 Quý Mùi trong năm mới Ất Mùi 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1966; 1975; 1983; 1952; 1953; 1974; 1978; 1990; 1967; 1995

Những tuổi nào có thể làm nhà năm 2015?   

Những tuổi nào có thể làm nhà năm 2015?

15:50 07/01/2015

Thói quen của người Việt Nam trước khi quyết định xây nhà là xem tuổi mình có hợp với năm định xây hay không. Vậy trong năm Ất Mùi 2015, những ai được tuổi làm nhà?

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1942 Nhâm Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2015 cho người sinh năm 1942 Nhâm Ngọ

16:35 06/01/2015

Gia chủ sinh năm 1942 Nhâm Ngọ, năm 2015 nên chọn những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1967; 1974; 1975; 1983; 1952; 1953; 1982; 1947; 1987; 1957.