Nhà đất

Chậm kê khai lệ phí trước bạ có bị phạt không?

17/06/2011 11:14

Hỏi: Năm 2008, tôi mua một căn hộ chung cư và đã làm hợp đồng mua bán có công chứng với chủ nhà, nhưng chưa làm thủ tục sang tên và cũng chưa kê khai, nộp lệ phí trước bạ.

Nay tôi muốn sang tên (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở vẫn đứng tên chủ bán cho tôi) thì có cần liên hệ với chủ nhà cũ không và tôi có chịu phạt do chậm nộp lệ phí trước bạ hay không? Trung Kien (duongtrungkiengtvt@... )

Trả lời

Theo điều 16 nghị định 88/2009/NĐ-CP, bạn có thể tự nộp hồ sơ làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện nơi có nhà và không cần phải có chủ cũ, với thành phần hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

b) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của chủ cũ;

c) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

d) Sơ đồ nhà ở (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại các điểm a, b đã có sơ đồ nhà ở).

Theo khoản 3 điều 12 nghị định 88/2009/NĐ-CP, thời hạn cấp giấy chứng nhận trong trường hợp này là không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Về lệ phí trước bạ, theo điều 7 nghị định 176/1999/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân mỗi lần mua, được cho, được thừa kế tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ thì phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan thuế chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản hợp pháp giữa hai bên, hoặc ngày nhận được xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ tài sản hợp pháp.

Theo quy định trên, việc kê khai thuế trước bạ trong trường hợp của bạn lẽ ra phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán nhà được công chứng chứng nhận. Như vậy, việc bạn không nộp hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ trong thời hạn theo quy định như nêu trên là không phù hợp với quy định của pháp luật, và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuế.

Theo khoản 1 điều 12 nghị định 176/1999/NĐ-CP và khoản 1 điều 14 nghị định 98/2007/NĐ-CP, việc nộp hồ sơ khai thuế (trong trường hợp của bạn là hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ) quá thời hạn quy định trên 90 ngày sẽ bị xem là hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Theo đó, trong trường hợp đây là lần đầu bạn vi phạm pháp luật về thuế thì bạn sẽ bị truy thu số lệ phí trước bạ chưa nộp và bị phạt một lần trên số tiền lệ phí chưa nộp này. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm về trốn thuế, gian lận thuế là năm năm kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện (khoản 2 điều 5 nghị định 98/2007/NĐ-CP).

Ngoài ra, theo thông tư 02/2010/TT-BTC, trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/1/2009, nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận thì bị truy thu một lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không truy thu thuế.

Như vậy, trường hợp của bạn, chủ cũ sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 2% trên giá chuyển nhượng cho bạn (hoặc 25% trên chênh lệch giữa giá mua trước kia và giá chuyển nhượng cho bạn nếu có chứng từ hợp lệ chứng minh giá mua). Nếu bạn không liên hệ được với chủ cũ, thì để được cấp giấy chứng nhận, bạn phải nộp thay chủ cũ số tiền thuế thu nhập cá nhân này.

Luật sư Huỳnh Văn Nông
(Theo TTO)


Xem thêm các tin khác