Nhà đất

Giá trị pháp lý của việc mua nhà bằng giấy viết tay

21/07/2010 08:51

Hỏi: Hiện nay tôi muốn mua một căn nhà, tuy nhiên căn nhà đó người chủ đang ở mua lại bằng giấy tay, tên trong sổ đỏ là của một chủ trước. Sổ đỏ đó có rất nhiều hộ và đang làm thủ tục tách ra.

Xin Luật sư tư vấn giúp là nếu tôi mua lại căn nhà đó bằng giấy tay thì cần lưu ý những gì và có thể làm giấy đỏ cho riêng mình được không?

Tôi xin cảm ơn.
 
- Trả lời:

Theo Pháp luật hiện hành, thì đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp mới được chuyển nhượng, và người chuyển nhượng phải là người có quyền hợp pháp đối với đất chuyển nhượng.

Theo Ông/Bà trình bày thì người chủ đang ở căn nhà (gồm đất) hiện nay chưa được coi là người có quyền sử dụng hợp pháp đối với nhà đất định bán, do vậy việc mua bán nhà đất giữa Ông/Bà và người chủ này không thể ký kết một hợp đồng hợp pháp (có công chứng/chứng thực), và nếu việc mua bán bằng giấy tay xảy ra thì giao dịch này bị coi là:

(i) không hợp pháp và chưa được cấp sổ đỏ,

(ii) nếu xảy ra tranh chấp thì giao dịch này có thể bị coi là vô hiệu.

Để được cấp sổ đỏ, việc mua bán nhà đất phải được diễn ra đúng quy định của pháp luật, người chủ đang ở căn nhà định bán phải liên hệ với người chủ cũ trước (hiện đang đứng tên trong sổ đỏ đối với đất mà ông/bà định mua) tiến hành tách thửa, và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước, sau đó mới làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất cho ông/bà theo trình tự thủ tục pháp luật quy định.
 

Theo CNPL