Nhà đất

Khiếu nại thủ tục đăng kí quyền sử dụng đất

04/01/2011 10:08

Hỏi: Em mua một căn nhà nát ở Q.12 có sổ hồng và đang nộp hồ sơ chuyển QSDĐ thì văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thông báo hồ sơ không đủ điều kiện vì vị trí thửa đất được công nhận trong sổ hồng được cấp của hai đời chủ trước đây thuộc một phần thửa 161, một phần thửa 162.

Nay văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất xác định vị trí đất chính xác gồm 3 thửa : một phần thửa 161, một phần thửa 162 và một phần thửa 160 và yêu cầu tôi liên hệ nộp hồ sơ tại UBND phường xem xét, xác minh ranh thửa đất và các vần đề có liên quan đến nguồn gốc thửa 160 để làm cơ sở xét cấp giấy chứng nhận. Xin hỏi:

-Tại sao lại có chuyện vướng mắc vô lí vậy? Lỗi này thuộc về ai?

-Tôi phải làm gì? có cần khiếu nại không?

Xin chân thành cảm ơn!

[huuthai1972hi@yahoo.com]


Trả lời:

Quy định về ranh giới thửa đất được xác định khi đo vẽ bản đồ địa chính để cấp GCN như sau:

• Trường hợp thửa đất xin cấp giấy chứng nhận có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật đất đai mà trong giấy tờ đó thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề và hiện trạng đường ranh giới của thửa đất không thay đổi so với giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có thì đường ranh giới thửa đất được xác định theo giấy tờ đó.

• Trường hợp thửa đất xin cấp giấy chứng nhận không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật đất đai hoặc có một trong các loại giấy tờ đó nhưng không thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề hoặc hiện trạng đường ranh giới của thửa đất đã thay đổi so với đường ranh giới thể hiện trên giấy tờ đó.

Theo đó, đơn vị đo đạc có trách nhiệm xem xét cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của những người sử dụng đất liền kề để xác định và lập bản mô tả về ranh giới thửa đất và chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới thửa đất. Người nhận bản mô tả có trách nhiệm ký xác nhận về việc đã nhận bản mô tả này. Sau khi nhận được bản mô tả, nếu người nhận bản mô tả không có đơn tranh chấp về ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đó.

Theo đó, khi phát hiện nội dung ghi trên GCN có sai sót thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp (Nghị định số 181/2004/NĐ-CP).

Trong vụ việc của bạn, chúng tôi cho rằng lý do chính dẫn đến việc kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ là do có sự thay đổi, biến động về ranh giới thửa đất, vì vậy đòi hỏi cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại địa phương phải tiến hành đầy đủ các thủ tục để xác định rõ việc “lấn ranh, chồng thửa” để tránh xảy ra tranh chấp về sau.

Bạn có thể yêu cầu cơ quan cấp GCN trả lời cho bạn bằng văn bản về lý do kéo dài thời gian giải quyết vụ việc. Trong trường hợp quá thời hạn luật định mà cơ quan trên không có văn bản trả lời hoặc bạn không đồng ý với văn bản trả lời thì bạn có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên theo quy định của pháp luật.

(Theo Thanh niên)