Nhà đất

Thỏa thuận hợp đồng xây dựng nhà ở

10/06/2011 16:45

Hỏi: Tôi có hợp đồng xây dựng nhà cho một công ty xây dựng trị giá 70 triệu đồng. Nay tôi yêu cầu công ty xuất hóa đơn để hoàn công nhà, nhưng họ nói tôi phải đóng 7 triệu đồng tiền thuế VAT thì mới chịu xuất hóa đơn cho.

Họ cũng nói nếu tôi có hóa đơn mua vật tư đưa cho họ thì sẽ khấu trừ. Sau khi tôi đưa hóa đơn mua vật tư trị giá hơn 100 triệu đồng thì họ lại nói để xem khấu trừ được bao nhiêu, đồng thời tôi cũng phải đóng mới chịu cho xuất hóa đơn.

Xin cho tôi hỏi, tiền thuế VAT 10% đó tôi có phải đóng không? Nếu có hóa đơn mua vật liệu xây nhà (lấy mã số thuế của công ty xây dựng nhà cho tôi) thì tôi được khấu trừ bao nhiêu? Bear Pillow (bearpillow@... )

Trả lời

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng (VAT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Do dịch vụ xây dựng thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng nên kể từ thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, công ty xây dựng có nghĩa vụ phải nộp số thuế VAT phát sinh từ dịch vụ xây dựng cho cơ quan thuế theo đúng thời gian và thủ tục luật định.

Trong trường hợp này, công ty xây dựng có nghĩa vụ phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho bạn và bạn phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng.

Đối với phần dịch vụ xây dựng trị giá 70 triệu đồng, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên khi giao kết hợp đồng mà giá trị đó đã bao gồm hay chưa bao gồm thuế VAT.

Ngoài ra, hai bên cũng có quyền thỏa thuận giá trị của dịch vụ xây dựng là 70 triệu đồng và phía công ty phải chịu thuế VAT 10% đối với giá trị dịch vụ xây dựng 70 triệu đồng đó.

Nếu trong quá trình xây dựng, công ty xây dựng có nhờ bạn thay mặt mua dùm một số vật liệu xây dựng thì theo thỏa thuận giữa hai bên, bạn có quyền yêu cầu công ty phải trừ lại số tiền này.


Luật sư Nguyễn Văn Hậu
(Theo TTO)


Xem thêm các tin khác