Nhà đất

Thời điểm có hiệu lực của việc tặng cho nhà?

12/03/2011 08:13

Hỏi: Tôi có căn nhà, vừa rồi tôi có làm thủ tục tặng căn nhà của tôi cho vợ chồng đứa con trai. Việc tặng cho đã qua công chứng nhưng chưa đăng bộ sang tên.

Hiện nay, tôi dự định hủy hợp đồng tặng cho nhà để cho riêng con trai của tôi vì người con dâu có hành động xúc phạm tôi. Tôi làm như vậy có được không? (ainhu…@...)

Trả lời

Điều 93, Luật Nhà ở quy định: “Quyền sở hữu nhà ở được chuyển cho bên mua, bên nhận tặng cho nhà ở, kể từ thời điểm hợp đồng được công chứng đối với giao dịch về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân”. Như vậy, trường hợp trên căn nhà của bà đã được chuyển quyền sở hữu cho vợ chồng người con trai kể từ thời điểm hợp đồng tặng cho nhà ở đã được công chứng.

Theo Điều 44, của Luật Công chứng, thì muốn sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó và phải được công chứng. Trường hợp của bà muốn hủy bỏ hợp đồng tặng cho nhà thì phải được sự đồng ý của hai vợ chồng người con.  Chỉ cần một trong hai người không đồng ý thì bà không thể yêu cầu cơ quan công chứng hủy bỏ hợp đồng đó được.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ
(Theo LandToday)


Xem thêm các tin khác