Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1 Batdongsan.com.vn

 
expired idp
Tin đăng này đã hết hạn trên Batdongsan.com.vn. Bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm trên website để tìm những tin đăng mới nhất.
Xem nội dung tin
Bất động sản dành cho bạn
Tin đăng đã xem
Nội dung tin đăng:

Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99

Dự án Celadon City, Đường N4, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 0
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 1
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 2
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 3
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 4
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 5
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 6
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 7
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 8
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 9
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 10
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 11
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 12
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 13
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 14
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 15
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 16
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 17
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 18
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 19
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 20
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 21
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 22
 • Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99 ảnh 23
0 / 0
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99
Mức giá 2.6 tỷ ~38.2 triệu/m²
Diện tích 68 m²
Phòng ngủ 2 PN
Thông tin mô tả
- Cam kết 100% có hàng Tại Chung cư Celadon City phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú.
- Nhận làm hồ sơ đăng bộ nhanh của 24 Quận, Huyện TP. Hồ Chí Minh.
- Ngân hàng cho Vay 70%, Duyệt Vay trong ngày.
I: Khu Topaz - Celadon City.
- 50m2; 1PN, 1WC, 1 Logia; Nhà trống; Giá 1.9 tỷ.
- 55m2; 2PN, 1WC, 1 Logia; Full nội thất; Giá 2.15 tỷ.
- 71m2; 2PN, 1WC, 1 Logia; Nhà trống; Giá 2.35 tỷ.
II: Khu Ruby - Celadon City.
- 68m2; 2PN, 2WC, 1 Logia; Nội thất cơ bản; Giá: 2.65 tỷ. Block D.
- 68m2; 2PN, 2WC, 1 Logia; Full Nội thất; Giá 2.6 tỷ. Block A, đã có sổ hồng.
- 80m2; 3PN, 2WC, 1 Logia; Full nội thất; Giá 2.990 tỷ.
- 84m2, 3PN, 2WC, 1 ban công, 1 Logia, Full Nội thất có sổ; Giá 3.65 tỷ.
- 98m2, 3PN, 2WC, 1 ban công, 1 Logia, Full nội thất; Giá 3.9 tỷ.
III: Khu Emerald - Celadon City.
- 53m2; 1PN, 1WC, 1 ban công, 1 Logia; Nội thất cơ bản; 2.6 tỷ bao hết.
- 53m2; 1PN, 1WC, 1 ban công, 1 Logia; Full nội thất; Giá 2.8 tỷ.
- 63m2; 2PN, 1WC, 1 ban công, 1 Logia; Nội thất cơ bản; Giá 3.2 tỷ.
- 63m2; 2PN, 1WC, 1 ban công, 1 Logia; Full nội thất; 3.35 tỷ.
- 71m2; 2PN, 2WC, 1 ban công, 1 Logia, Nhà trống chưa có nội thất; Giá 3.5 tỷ.
- 71m2; 2PN, 2WC, 1 Ban công, 1 Logia, Nội thất cơ bản; Giá 3.5 tỷ.
- 71m2; 2PN, 2WC, 1 ban công, 1 Logia, Full nội thất; Giá 3.65 tỷ.
- 73m2; 2PN Baywindows, 2WC, 1 Ban công, 1 Logia; View nội khu; Giá 3.645tỷ.
- 84m2, 2PN, 2WC, 1 Kho, 1 Ban công, 1 Logia; View công viên 16ha; Nội thất cơ bản; Giá 4.35 tỷ.
- 104m2, 3PN, 2WC, 1 ban công, 1 Logia; View đường; Giá 4.65 tỷ.
- 104m2, 3PN, 2WC, 1 ban công, 1 Logia; Full nội thất; View nội khu; Giá 5.17 tỷ.
- 112m2, 3PN, 2WC, 1 kho, 1 ban công, 1 Logia; Nhà trống; Giá 5.5 tỷ.
IV: Trệt Emerald - Celadon City.
- 67m2, 2PN, 2WC, 1 Logia; Nhà trống, Giá 4.35 tỷ.
V: Shophuose - Celadon City.
- 98m2; 1 Trệt 1 lầu; Khu Ruby; Mặt tiền Hương Lộ 3, nhà trống; Giá 6.5 tỷ.
- 106m2, 1 trệt 1 lầu; Khu Emerald; Mặt tiền Hương Lộ 3, nhà trống; Giá: 8.6 tỷ.
Hãy gọi ngay cho Mr. Tiến để được đi xem nhà thực tế qua số điện thoại: Mobi 0909.44.00.66 hoặc Vina 0949.55.11.99 gọi là có, phục vụ 24/7 ạ.
Đặc điểm bất động sản
Loại tin đăng: Bán căn hộ chung cư
Diện tích 68 m²
Mức giá 2.6 tỷ
Số phòng ngủ 2 phòng
Số toilet 2 phòng
Pháp lý Sổ đỏ/ Sổ hồng
Thông tin dự án
Celadon City
Tìm hiểu thêm
Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Gamuda Land Việt Nam
Quy mô Hơn 7000 căn hộ
Xem trên bản đồ
Ngày đăng22/03/2022
Ngày hết hạn01/04/2022
Loại tinTin thường
Mã tin31298508
Quý vị đang xem nội dung tin rao "Bán gấp Căn hộ Celadon City, Khu Ruby, 68m2, 2PN, 2WC, 2.6 tỷ. Ở ngay có sổ hồng 0949.55.11.99" - Mã tin 31298508. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Batdongsan.com.vn luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị tuy nhiên Batdongsan.com.vn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị Batdongsan.com.vn theo Hotline 19001881 để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất.
2.6 tỷ 68 m² 2 PN Dự án Celadon City, Đường N4, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Chat