Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1 Batdongsan.com.vn

 
expired idp
Tin đăng này đã hết hạn trên Batdongsan.com.vn. Bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm trên website để tìm những tin đăng mới nhất.
Xem nội dung tin
Bất động sản dành cho bạn
Tin đăng đã xem
Nội dung tin đăng:

Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn

Royal City, 72A, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 0
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 1
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 2
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 3
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 4
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 5
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 6
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 7
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 8
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 9
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 10
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 11
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 12
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 13
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 14
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 15
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 16
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 17
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 18
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 19
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 20
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 21
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 22
 • Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn ảnh 23
0 / 0
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn
Mức giá 36 triệu/m² ~7.2 tỷ
Diện tích 200 m²
Phòng ngủ 4 PN
Thông tin mô tả
Giám đốc dự án: Mr Dũng 0961 684 ***Zalo), phó giám đốc: Mr Hùng 0949 415 ***. Quý khách nên gọi cả 2 số đt và kết ban zalo ngay để chúng tôi gửi ảnh thật thực tế của căn hộ.
Tất cả các căn hộ đã có sổ đỏ vĩnh viễn và miễn phí dịch vụ 10 năm.
Công ty chúng tôi còn phân phối biệt thự Vinhomes Riverside Long Biên, biệt thự Vinhomes Mễ Trì, Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Vinhomes Ocean Park Hưng Yên, Metropolis Liễu Giai.
Tôi đang ở tại Royal City nên tôi tự tin mình là người tư vấn cũng như hỗ trợ cho bạn tốt nhất về những vấn đề liên quan đến mua bán, cho thuê và thiết kế thi công tại chung cư Royal City.
I: Chung cư Royal City 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội:
1) Tòa R1 và R2.
Căn số 12 - 88,3m² ban công Tây Bắc, giá 3,85 tỷ.
Căn số 24 - 96,3m² ban công ĐB giá 4,8 tỷ cả ba phòng thoáng sáng, view bể bơi.
Căn số 05 - 109m² ban công ĐN giá 4,95 tỷ view khuôn viên.
Căn số 08 - 114,5m² ban công Tây Bắc giá 4,9 tỷ căn 2 PN siêu đẹp, 3 phòng thoáng sáng.
Căn 12A - 145,2m² ban công ĐN giá 6,8 tỷ view khuôn viên.
Căn số 27 - 89,6m² ban công ĐB giá 3,9 tỷ ban công view khuôn viên.
Căn 18 và 20 - 124,6m² ban công chính Nam giá 5,7 tỷ view khuôn viên.
Căn số 01 - 181.4m² là căn góc nên có 2 ban công ĐN và ĐB giá 10,8 tỷ, có 3 phòng ngủ thoáng sáng.
Căn số 04 và 06 - 109m² ban công TB giá 4,6 tỷ view thành phố.
Căn số 12B - 104.8m² ban công TB giá 4,4 tỷ.
Căn số 09 - 110m² ban công ĐN giá 5,3 tỷ.
Căn penthouse sân vườn 430m² giá 28 tỷ.
2) Tòa R3:
Căn 109m² giá 4,9 tỷ - 5,6 tỷ.
Căn 121m² - 123m². Giá 5,6 tỷ - 6,4 tỷ (căn 3 phòng ngủ).
Căn 131.4m², view quảng trường, giá 9,8 tỷ (căn 3 phòng ngủ).
Căn 157m² giá 10,8 tỷ. 175m² giá 14,8 tỷ. 195m² giá 16 tỷ. Cả 3 căn đều view quảng trường ban công ĐN và đều có 3 phòng ngủ.
Căn 221m² căn góc vip, view quảng trường, giá 20, x tỷ (căn góc 4 phòng ngủ sáng).
3) Tòa R4 và R5:
Căn 112.4m² ban công TB giá 4.9 tỷ.
Căn 131.4m² giá 6.9 tỷ (căn góc 3 phòng ngủ thoáng).
Căn 132m² giá 5,9 tỷ (căn 3 phòng ngủ).
Căn 132.3m² giá 5.7 tỷ căn góc 3 PN.
Căn 137.6m² giá 7.5 tỷ (3 phòng ngủ).
Căn 102.1m² giá 4,4 tỷ (sửa thành 3 phòng ngủ).
Căn 104.9m² ban công ĐN giá 5,15 tỷ.
Căn 104.9m² ban công ĐB giá 4.8 tỷ.
Căn góc 133m² ban công ĐN - ĐB, đủ nội thất giá 7,1 tỷ.
Căn căn 16 - 101.8m² ban công ĐN giá 4.25 tỷ.
Căn 93m² ban công ĐB giá 4.3 tỷ. Ban công TB giá 4,1 tỷ.
Căn 06 - 112.4m² ban công ĐN giá 5.4 tỷ.
Căn số 11 và căn số 16, tòa R4 cửa hướng Tây, ban công hướng Đông. Diện tích 103m², giá 4,2 tỷ.
4) Các căn tòa R6:
Căn 55m² giá 2,95 tỷ (1PN).
Căn 69m² giá 3,9 tỷ. 72m² giá 4,2 tỷ. 82m² giá 4,7 tỷ (2PN).
Căn 94m² giá 5,3 tỷ. Căn góc chỗ giếng trời 103m² giá 5,9 tỷ. 112m² giá 5,9 tỷ (3PN).
Căn góc 115m² giá từ 6,6 tỷ - 6,9 tỷ.
Căn 143,5m² giá 7,9 tỷ. Căn 154,5m² giá 8,5 tỷ (4PN).
Còn nhiều căn hộ và các căn biệt thự đẹp giá hợp lý mà chúng tôi chưa đưa lên theo yêu cầu của chủ nhà. Giám đốc: Mr Dũng 0961 684 ***zalo), phó giám đốc: Mr Hùng 0949 415 ***. Quý khách nên gọi cả 2 số ĐT và kết bạn zalo ngay nhé!
Đặc điểm bất động sản
Loại tin đăng: Bán căn hộ chung cư
Diện tích 200 m²
Mức giá 36 triệu/m²
Hướng nhà Tây - Bắc
Hướng ban công Đông - Nam
Số phòng ngủ 4 phòng
Số toilet 3 phòng
Pháp lý Đã có sổ đỏ vĩnh viễn.
Nội thất Cao cấp sang trọng, điều hòa Daikin loại cao cấp, nóng lạnh đầy đủ.

Khoảng giá phổ biến Thông tin được tổng hợp bởi Batdongsan.com.vn trong vòng 3 tháng gần nhất

Bán căn hộ chung cư tại Royal City

Giá phổ biến nhấtGiá phổ biến nhất


Tin đang xem

Bạn thấy thông tin về Khoảng giá phổ biến có hữu ích không?
Thông tin dự án
Chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup
Quy mô Đang cập nhật
Xem trên bản đồ
Liên hệ người đăng tin A
Giám Đốc Dự Án Xem thêm 1 tin khác
Yêu cầu liên hệ lại
Ngày đăng22/09/2022
Ngày hết hạn02/10/2022
Loại tinTin thường
Mã tin34270713
Quý vị đang xem nội dung tin rao "Bán căn hộ Royal DT 55m2 đến 430m2 từ 1 - 6pn, vay 70%, miễn phí DV. Thuê 11 tr/th, sổ đỏ vĩnh viễn" - Mã tin 34270713. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Batdongsan.com.vn luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị tuy nhiên Batdongsan.com.vn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị Batdongsan.com.vn theo Hotline 19001881 để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất.
A Được đăng bởi
0961 684 *** · Hiện số
Yêu cầu liên hệ lại
36 triệu/m² 200 m² 4 PN Royal City, 72A, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
A
Án
Yêu cầu liên hệ lại
0961 684 *** · Hiện số
Nhắn tin
Đã sao chép liên kết
Chat
Bạn cảm thấy thế nào về trải nghiệm sử dụng trang Batdongsan.com.vn? Hãy nhận xét và đánh giá cho chúng tôi nhé!