• Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 0
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 1
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 2
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 3
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 4
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 5
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 6
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 7
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 8
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 9
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 10
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 11
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 12
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 13
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 14
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 15
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 16
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 17
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 18
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 19
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 20
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 21
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 22
 • Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024 - Ảnh 23
1 / 24
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024
Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024

Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024

Vinhomes Golden River Ba Son, 2, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Mức giá 8,9 tỷ ~111,25 triệu/m²
Diện tích 80 m²
Phòng ngủ 3 PN
6,6%
Giá tại dự án này đã giảm trong vòng 1 năm qua.
expired idp
Tin này đã hết hạn nhưng có thể vẫn còn giá trị giao dịch hoặc tham khảo. Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm những tin đăng mới nhất.
Thông tin mô tả
I) Quý khách nên gọi điện trực tiếp anh Sơn: 0916 618 *** và anh Hà: 0917 698 ***
- Địa chỉ văn phòng: Toà Luxyry6.
- Công ty độc quyền bán duy nhất 1 căn góc 2 phòng ngủ 85m² vòng cung view sông, giá 10,5 tỷ.

II) Thời điểm này là cơ hội tốt nhất để quý khách sở hữu căn hộ cắt lỗ sâu nhất thị trường:
- Giá bên dưới là giá được cập nhật hằng ngày.
- Giá bán là đã bao gồm tất cả các loại thuế phí sang nhượng để ra sổ đỏ vĩnh viễn đứng tên quý khách.
- Mỗi căn đều có ghi chú (noted) rõ SHLD (sổ đỏ lâu dài) và OT (loại hình offcetetel sở hữu 50 năm).

III) Quỹ căn siêu hót giá tốt nhất dự án:
- 1PN diện tích 50m² căn OT đầy đủ nội thất (full NT), chốt nhanh 4,7 tỷ.
- 1PN 50m² SHLD full NT, đã có Sổ hồng, chốt nhanh 6 tỷ.
- 2PN 1WC 61m² SHLD full NT, còn HĐMB, giá 7 tỷ.
- 2PN 68m² SHLD full NT, có Sổ đỏ, chốt 7,7 tỷ.
- 2PN 78.5m² SHLD, full NT view Bitexco đã có sổ giá 9.6 tỷ.
- 3PN 80m² SHLD full NT, có sổ, giá 8.9 tỷ.
- 3PN 99m² SHLD còn HĐMB, full NT giá 14 tỷ.
- 3PN 121m² SHLD, Sổ đỏ vĩnh viễn, view Bitexco, nội thất cơ bản (NTCB) giá 19 tỷ.
- 3PN 118m² SHLD đã có sổ, full NT giá 18 tỷ.
- 3PN 121m² SHLD view Bitexco, full NT giá 17.5 tỷ.
- 3PN 110m², full NT giá 14.5 tỷ.

* Bảng giá 1 phòng ngủ.
- 49.5m² (OT), NTCB giá 4.9 tỷ.
- 50m² (OT), Full NT tầng cao view thoáng giá 5,1 tỷ.
- 50m² view Bitexco SHLD, đã có sổ hồng giá 6 tỷ.
- 53m² SHLD, full NT còn HĐMB, giá 6.3 tỷ.
- 50m² SHLD, NTCB, giá 6,5 tỷ. Tầng cao view thoáng.

* Bảng giá 2 phòng ngủ.
- 68m² (OT), full NT giá 7 tỷ. View Bitexco.
- 74m² layout ngang (OT), full NT giá 7.2 tỷ.
- 61m² SHLD còn HĐMB, full NT giá 7.5 tỷ.
- 72m² layout ngang (OT) view L81 giá 8 tỷ.
- 62m² layout ngang SHLD, còn HĐMB full NT giá 8 tỷ.
- 68m², SHLD full NT đã có Sổ hồng giá 8 tỷ.
- 70m² SHLD, đã có sổ full NT giá 10.5 tỷ.
- 78.5m² SHLD, full NT view Bitexco đã có sổ giá 10.8 tỷ.
- 78.5m² SHLD, full NT view Bitexco, đã có sổ, giá 12.3 tỷ.

* Bảng giá căn 3 phòng ngủ.
- 99m², full NT giá 13,4tỷ.
- 110m² tòa Lux6, full NT đã có sổ hồng giá 15.5 tỷ.
- 105m² căn vòng cung full NT còn HĐMB, giá 17,6 tỷ.
- 121m², NTCB giá 18.5 tỷ.
- 121m² vòng cung view Bitexco full NT giá 18 tỷ.
- 121m² vòng cung view Bitexco tầng cao view thoáng giá 25 tỷ. Đã có sổ hồng.
- 118m², full NT còn HĐMB giá 19 tỷ.

* Bảng giá căn 4 phòng ngủ.
- 157m² view L81 NTCB còn HĐMB giá 25 tỷ.
- 160m² view Bitexco NTCB còn HĐMB giá 42 tỷ.
- 157m² tòa A4 view L81 full NT đã có sổ hồng giá 28 tỷ.

IV) Quỹ căn dành cho người nước ngoài:
- 1PN 53m² tòa A2 spa, full NT giá 6.3 tỷ all in.
- 1PN 49.5m² tòa A1 (OT), full NT giá 5.4 tỷ.
- 1PN 49.5m² tòa A1 SPA, full NT giá 7.750 tỷ all in.
- 2PN 68m² tòa A2 (OT), full NT giá 8.7 tỷ.
- 2PN 78.5 m² tòa A2 SPA, NTCB giá 9,6 tỷ.
- 2PN 78.5 m² tòa A2 SPA view Bitexco full NT giá 12,5 tỷ.
- 3PN 105m² spa, full NT giá 17.6 tỷ.
- 3PN 121m² LT full NT giá 20.5 tỷ all in.
Đặc điểm bất động sản
Diện tích 80 m²
Mức giá 8,9 tỷ
Hướng nhà Đông - Nam
Hướng ban công Đông - Nam
Số phòng ngủ 3 phòng
Số toilet 3 phòng
Pháp lý Sổ đỏ chính chủ vĩnh viễn.
Nội thất Đã hoàn thiện đẹp, cao cấp và sang trọng
Thông tin dự án
Xem 185 tin đăng bán
Vinhomes Golden River Ba Son
Đã bàn giao 4 tòa. Đang mở bán 2 tòa · 5

Lịch sử giá bán căn hộ chung cư tại Vinhomes Golden River Ba Son

 • Mua bán
 • Cho thuê
 • 1 năm
 • 2 năm
 • 5 năm
0 tr/tháng
Giá đang cập nhật
  23%
Giá thuê đã tăng trong vòng 1 năm qua (Q2/2022 - Q2/2023)
Dữ liệu đang được cập nhật
So sánh biến động giá với các quý trước
  6%
Giá hiện tại thấp hơn đỉnh 8,5 tr/tháng vào Q1/2022
Chúng tôi đang cập nhật dữ liệu. Bạn hãy quay lại sau nhé!
Dữ liệu giá được tổng hợp và xử lý từ các tin đăng trên trang Batdongsan.com.vn. Bạn hãy lưu ý về tin đăng nằm ngoài khoảng giá chúng tôi gợi ý và xác minh thêm thông tin trước khi giao dịch.
Truy cập miễn phí thông tin độc quyền về bán căn hộ chung cư tại Vinhomes Golden River Ba Son
Khoảng giá an toàn hiện tại để giao dịch
Lịch sử biến động giá được tổng hợp và xử lý bởi Batdongsan.com.vn


Xem trên bản đồ
Thông tin người đăng
S
Anh Sơn
Ngày đăng10/06/2024
Ngày hết hạn17/06/2024
Loại tinTin thường
Mã tin39000027
Bất động sản dành cho bạn
Tin đăng đã xem
Quý vị đang xem nội dung tin rao "Quỹ căn chuyển nhượng căn hộ Vinhomes BaSon 1PN, 2PN, 3PN, 4PN, 5PN, 6PN giá tốt nhất tháng 06/2024" - Mã tin 39000027. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Batdongsan.com.vn luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị tuy nhiên Batdongsan.com.vn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị Batdongsan.com.vn theo Hotline 19001881 để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất.
8,9 tỷ 80 m² 3 PN Vinhomes Golden River Ba Son, 2, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh.
S
Sơn
0916 618 *** · Hiện số
Chat Zalo
Đã sao chép liên kết

${optionOnboarding[pStep - 1].title}

${optionOnboarding[pStep - 1].content}

Chat
Bạn thấy thế nào về Tin xác thực của Batdongsan.com.vn?
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn cho chúng tôi nhé!