Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1 Batdongsan.com.vn

 
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 0
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 1
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 2
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 3
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 4
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 5
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 6
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 7
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 8
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 9
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 10
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 11
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 12
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 13
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 14
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 15
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 16
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 17
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 18
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 19
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 20
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 21
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 22
 • Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820 ảnh 23
0 / 0
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820
Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820

Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820

Dự án Vinhomes Grand Park quận 9, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
Mức giá 1.21 tỷ ~40.2 triệu/m²
Diện tích 30.1 m²
Phòng ngủ 1 PN
Thông tin mô tả
Em Phung Vinhomes xin chào quý anh/chị.
Hiện tại, em đang nắm hơn 575 căn hỘ chuyển nhượng tại khu Rainbow. Trong đó có khoảng 95 căn khách thở oxy đang cần ra gấp.
Rổ hàng ngộp này rất thích hợp để a/c đầu tư - an cư. Chủ nhà gửi bán chỉ bằng giá gốc mà họ đã mua từ 2 năm trước vì kẹt tài chính những khách hàng này chấp nhận bán rẻ hơn giá thị trường tầm 100 - 200 triệu/căn.
Rổ hàng rẻ nhất thị trường nên tính thanh khoản rất nhanh, a/chị nên quyết định sớm để chọn lựa cho mình căn hộ đẹp nhất, giá tốt nhất thị trường a/chị nhé.

Phung Vinhomes - trưởng phòng Maketting Vinhomes Quận 9 rất vui được hỗ trợ quý anh/chị qua số Hotline: 0938393820.
* Căn Studio.
- DT 30.1m2 - Tòa S2.02 tầng 04 giá bán 1.210 tỷ.
- DT 30.4m2 - Tòa S1.07 tầng 30 Giá bán 1.220 tỷ.
- DT 30.1m2 - Tòa S1.02 tầng 1 giá bán 1.248 tỷ.
- DT 30.4m2 - Tòa S1.07 tầng 19 Giá bán 1.260 tỷ.
- DT 33.8m2 - Tòa S3.03 tầng 14 Giá bán 1.200 tỷ.
* Căn 1 PN + LH: 0938393820.
- DT 46.5m2 - Tòa S3.03 Giá bán 1.720 tỷ.
- DT 47.1m2 - Tòa S1.06 Giá bán 1.730 tỷ.
- DT 46.3m2 - Tòa S1.02 Giá bán 1.750 tỷ.
- DT 47.1m2 - Tòa S3.05 Giá bán 1.810 tỷ.
* Căn 2 PN 1WC. LH: 0938393820.
- DT 59.1m2 - Tòa S2.05 tầng 04 Giá bán 1.2010 tỷ.
- DT 59.1m2 - Tòa S1.06 tầng 22 Giá bán 1.999 tỷ.
- DT 59.1m2 - Tòa S1.06 tầng 34 Giá bán 2.050 tỷ.
- DT 59.1m2 Tòa S5.01 tầng 20 Gía bán 2.180 tỷ.
* Căn 2PN 2WC.
- DT 67.8m2 - Tòa S1.06 Giá bán 2.350 tỷ.
- DT 67.5m2 - Tòa S2.02 Giá bán 2.270 tỷ.
- DT 69.5m2 - Tòa S1.05 Giá bán 2.580 tỷ.
- DT 69.5m2 Tòa S1.01 Giá bán 2.580 tỷ.
- DT 69.5m2 Tòa S1.07 Giá bán 2.550 tỷ.
* Căn 3PN2WC. LH: 0938393820.
- DT 81.5m2 - Tòa S1.01 tầng Giá bán 2,720 tỷ.
- DT 81.5m2 - Tòa S5.01 tầng Giá bán 2.850 tỷ.

Ngoài ra, phòng KD Vinhomes Q9 bên em đang nắm trên 200 căn độc quyền phân khu Origami (đang tiến hành cất nóc Quý 1/2022 sẽ bàn giao).

- Tặng Voucher 200tr.
- Đóng 15% kí HĐMB.
- Ân hạn gốc lãi ngân hàng 24 Tháng.
- Đến khi nhận nhà chỉ đóng 15%. Sau đó ở Free 1 năm. Rồi mới bắt đầu trả gốc và lãi cho ngân hàng.
Rổ hàng thường: 179 căn.
Rổ hàng Hoa Hậu: 29 căn.
Chỉ với 300tr a/c đã có thể sở hữu hộ khẩu thành phố - chưa bao giờ mua nhà dễ đến thế.
Căn 1 tỷ 650 có VAT ~ vốn ban đầu 247,5 triệu - Tặng VC 70tr.
Căn 2 tỷ 200 có VAT ~ vốn ban đầu 330 triệu - Tặng VC 150tr.
Căn 3ty300 có VAT ~ vốn ban đầu 495 triệu - Tặng VC 200tr.
Làm việc với Phung Vinhomes quý a/c sẽ được gì?
- Hỗ trợ tham quan căn hộ thực tế 24/7.
- Hỗ trợ khách vay c/m thu nhập khó, bùa hồ sơ.
- Hỗ trợ giải pháp đầu tư hiệu quả, ra hàng nhanh chóng.
Với phương châm và mục tiêu nghề nghiệp Uy Tín - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm, em luôn cố gắng đem lại nhiều giá trị cho khách hàng của mình.

Gọi ngay cho em 0938393820 để được tư vấn - hỗ trợ xem nhà 24/7.

Hoặc add Zalo của em 0938393820 để được nhận miễn phí bảng giá rổ hàng ngộp - bảng giá 575 căn chuyển nhượng rainbow mới nhất.
Đặc điểm bất động sản
Loại tin đăng:Bán căn hộ chung cư
Địa chỉ:Dự án Vinhomes Grand Park quận 9, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
Số phòng ngủ:1 phòng
Số toilet:1 phòng
Nội thất:Nội thất chuẩn dòng căn hộ Saphire Thiết bị vệ sinh cao cấp chuẩn Châu Âu Máy lạnh LG mỗi phòng trong căn hộ trần thạch cao, gạch bóng kiến 60x60 video call, khóa từ thông minh, vân tay.
Pháp lý:Sổ đỏ.
Thông tin dự án
Vinhomes Grand Park
Tìm hiểu thêm
Chủ đầu tư Tập đoàn Vingroup
Quy mô Đang cập nhật
Xem trên bản đồ
Ngày đăng25/12/2021
Ngày hết hạn04/01/2022
Loại tinTin thường
Mã tin31392615
Báo cáo
Hiện lại tin đăng
Bất động sản cùng khu vực
Tin đăng đã xem
Quý vị đang xem nội dung tin rao "Rổ hàng ngộp Vinhomes Q9 thích hợp đầu tư, an cư, Studio 1,2tỷ, 1PN + 1,7tỷ, 2PN 1,99tỷ, 0938393820" - Mã tin 31392615. Mọi thông tin, nội dung liên quan tới tin rao này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Batdongsan.com.vn luôn cố gắng để các thông tin được hữu ích nhất cho quý vị tuy nhiên Batdongsan.com.vn không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, nội dung nào liên quan tới tin rao này. Trường hợp phát hiện nội dung tin đăng không chính xác, Quý vị hãy thông báo và cung cấp thông tin cho Ban quản trị Batdongsan.com.vn theo Hotline 19001881 để được hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất.
Phung Vinhomes
0938 393 *** · Hiện số
Yêu cầu liên hệ lại
1.21 tỷ 30.1 m² 1 PN Dự án Vinhomes Grand Park quận 9, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh
Vinhomes
Yêu cầu liên hệ lại
0938 393 *** · Hiện số
Gửi email Nhắn tin

Nhà môi giới trong khu vực

Công ty CP Địa Ốc Phố Việt 0946600900
Công ty CP BĐS Tiến Phước 0905707707
Công Ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS và Trang trí nội thất HANA HOME 0938116663
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH SÀI GÒN 0903001770
Công Ty Cổ Phần BĐS Châu Đại Dương
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Địa ốc Victa 0902365386
Công Ty TNHH Địa Ốc Liên Việt 0905016627
Công ty TNHH Thương Mại Kinh doanh Địa Ốc Triết Nhung 0907034679
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BĐS HAPPY LAND 0912598058
Công ty cổ phần Luxury Home 0911592727
CÔNG TY TNHH MINH KHANG REAL 0906808978
Văn Minh 0902339789
Công Ty Cổ Phần PGT Holdings 0906668772
Công Ty TNHH - DV - BĐS - Sơn Hà 0906765578
Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land 0901867869
Công Ty CP Đầu Tư Bất Động Sản Sanland 0909488996
CÔNG TY TNHH CITY HOUSE VIỆT NAM 0973588999
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGỌC MAI LAND 0909834068
Công Ty TNHH DV BĐS Thịnh Vượng Real 0938277886
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Premium 0934682374
Công ty CP ĐT Bất Động Sản Rio Land
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN WIN 0903857798
Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Bất Động Sản Liên Minh 0914252526
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển SUNREAL 0939888173
Công ty Standard Real
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIA ỐC THÀNH NHÂN 0906380804
Công ty TNHH Sàn Giao Dịch BĐS Quang Thịnh 0909099295
CÔNG TY TNHH NHÀ VÀNG SÀI GÒN 0936721723
Công ty TNHH Sunland Sài Gòn 0938779660
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC QUÝ 0917825800
NEWS LAND 0907688855
Công ty TNHH TMDV Vestaland 0902838387
Chat