Bùi Thị Thanh Tuyền

Đang cập nhật
0973944626 0973944626
buituyen190592@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Bùi Thị Thanh Tuyền môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán căn hộ chung cư ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Cho thuê căn hộ chung cư ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nhân viên kinh doanh công ty tài khoản BĐS Gia Thành

Đơn vị công tác: Công ty MTV Môi Giowis BĐS Gia Thành