đặng thu hà

Đang cập nhật
0944232026 0944232026
hakin90tb@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới đặng thu hà môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán căn hộ chung cư ở Ba Đình, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Tôi là nhà môi giới Bán căn hộ chung cư - Ba Đình, Hà Nội

Đơn vị công tác: sàn giao dịch cengroup