Hồ Tấn Phi

Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam
0901373336 Đang cập nhật
tanphi.sunland@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Hồ Tấn Phi môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán căn hộ chung cư ở Quận 5, Hồ Chí Minh
  • Bán căn hộ chung cư ở Quận 7, Hồ Chí Minh
  • Bán căn hộ chung cư ở Quận 8, Hồ Chí Minh

Nhà môi giới tự giới thiệu

Tư vấn nhiêt tình với khách hàng ,cung cấp đầy đủ thông tin và giá tốt nhất đến khách hàng.

Danh sách dự án BDS đã thực hiện:The Pegasuite,Tara Residence,Chánh Hưng Giai Việt ,Bông Sao,Himlam
Khu vực môi giới tốt nhất (cụ thể đến cấp Quận/ Huyện): Quận 8,Quận 7,Quận 5
Lĩnh vực môi giới nhiều nhất: (không quá 3 lĩnh vực)căn hộ chung cư