Hoàng Yến

Dương Nội Hà Đông
Đang cập nhật 0966405493
hoanghaiyen0501@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Hoàng Yến môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán căn hộ chung cư ở Hà Đông, Hà Nội
  • Cho thuê căn hộ chung cư ở Hà Đông, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Nguyễn Văn Bằng

Đơn vị công tác: Bất Động Sản Dương Nội