Kim Ngọc Hà

Thanh Xuân - Hà Nội
0934511683 0934511683
kimngocha359@gmail.com
Giới thiệu

Khu vực môi giới

Nhà môi giới Kim Ngọc Hà môi giới ở những khu vực sau:
  • Bán căn hộ chung cư ở Hoài Đức, Hà Nội

Nhà môi giới tự giới thiệu

Phòng kinh doanh bất động sản - Môi giới căn hộ chung cư Hoài Đức, Hà Nội

Đơn vị công tác: Bất Động Sản Hội Quán